Salg, servering og skjenking

Tips til en hyggelig julebordsesong

Nå er julebordsesongen her med mange gjester som vanligvis drikker sjelden og lite. Det kan være utfordrende for de som jobber i utelivet. Da er det ekstra viktig å være forberedt på å ta imot store grupper med gjester som ikke kjenner de skrevne og uskrevne reglene. Les Næringsetatens julebordstips!

Aktuelt / Publisert: 16.11.2023

Av Næringsetaten

Bilde av kvinne på restaurant
Seksuell trakassering. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.
 • Forbered personalet på spesielle julebordsutfordringer slik at de slipper å improvisere i en stresset situasjon. 
 • Gå igjennom husreglene med de ansatte på forhånd slik at de vet hva de skal gjøre om noe ikke går etter planen. 
 • I julebordsesongen er det mange gjester som har liten erfaring med utelivet og drikker mye én gang i året. Alle tåler ikke like mye alkohol. 
 • Ikke slipp inn åpenbart påvirkede personer, selv om hele gruppen truer med å gå. 
 • Det er ikke bare ordensvaktene som har ansvaret for rusnivået. La både bartendere, servitører, ryddehjelper og ordensvakter ta hyppige runder i lokalet for å sjekke beruselsesgraden. 
 • Det er vanskelig å bedømme beruselsesgraden til gjester som sitter stille. Ta kontakt og vis god service for å sjekke om noen av gjestene er på vei til å bli åpenbart påvirket. 
 • Vær raus med vannglassene. Tilby alkoholfri drikke mellom rundene med alkoholholdig drikke, slik at flest mulig kan få bli lengst mulig. 
 • Pre-warning: Si fra til hele gruppen, før serveringen begynner, at gjester som blir åpenbart påvirket må forlate selskapet.  
 • Krenkede mennesker samarbeider ikke. Pass på at en bortvisning ikke skjer foran hele gruppen, slik at gjesten taper ansikt foran kjente og kjære. Kanskje vil det være mer konfliktdempende om sjefen eller arrangøren formidler at gjesten må forlate stedet. 
 • Om en person ikke greier å ta vare på seg selv, er det deres ansvar å sørge for at gjesten får nødvendig hjelp. 
 • Utarbeid rutiner for å håndtere diskriminering og trakassering.  
 • Seksuell trakassering er ikke en del av jobben, som dere må tåle og som kan forsvares med at man får mer tips. Klare grenser og konsekvenser må være kjent og akseptert av alle ansatte og må formidles til gjestene.  
  Les mer på https://www.ldo.no/sette-strek/