Politikk

Storbyene skuffet over regjeringens forslag til elsparkesykkelregler

Nå krever Oslo, Bergen og Trondheim å få regulere den kommersielle utleien selv.

Pressemelding / Publisert: 05.02.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

I sitt høringssvar understreker også KS sterkt behovet for en tydelig hjemmel til kommunene for dette.

Byene har gjennomgått Statens vegvesens (SVV) forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy som elsparkesykler. Høringsfristen er 10. februar.

Storbyene er positive til flere av tiltakene, som promillegrense og aldersgrense, men mener dette ikke er nok for å løse de alvorlige problemene med feilparkering og redusert fremkommelighet, særlig for personer med funksjonsnedsettelser.

– Nå må regjeringa snart rydde opp i elsparkesykkelkaoset de slapp løs for tre år siden. Det som Hareide har foreslått løser dessverre ikke problemene som skapes av tusenvis av elsparkesykler. Oslo og andre byer har enorme utfordringer med framkommelighet for eldre, blinde og svaksynte, og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byene må få lov å begrense antallet sykler, antallet kommersielle aktører, og hvordan de driver, og det haster. Uten dette frykter jeg en ny kaosvår, og flere ulykker, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Det er den kommersielle virksomheten som har skapt problemer for byene. Oslo og flere andre har flere ganger bedt om hjemmel til selv å kunne regulere kommersiell utleie av elsparkesykler på kommunal grunn. Men det er likevel ikke kommet noen løsning på bordet i denne høringsrunden.
Storbyene er skuffet over at regjeringen ikke har kommet lenger i arbeidet. Flere av forslagene til regelverksendringer omhandler forhold som etter kommunenes syn, like gjerne kunne og burde vært løst lokalt ved kommunal regulering av den kommersielle virksomheten.

Kommunene trenger tydelig handlingsrom

KS-Kommunesektorens organisasjon har forståelse for at kommunene er skuffet over manglende avklaring av kommunenes handlingsrom.

– Regjeringen har lagt mye ansvar på kommunene ved å åpne for den betydelige veksten i bruk av elsparkesykler. Staten må sørge for at kommunene får de verktøyene og ressursene som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret, sier interessepolitisk direktør Helge Eide i KS.

– Det er fint at det nå ser ut til å komme på plass trafikkbestemmelser som er bedre tilpasset
elsparkesykler, fortsetter han. KS har imidlertid vært tydelig på at kommunene har behov for et avklart handlingsrom for å kunne regulere kommersiell utleie dersom elsparkesykler skal være en bærekraftig del av bybildet. En slik avklaring har foreløpig ikke kommet, og det er forståelig at kommunene er skuffet. KS forutsetter at regjeringen jobber videre med dette, men KS har nå selv tatt initiativ til å se nærmere på hvordan en avklaring kan utformes lovteknisk, sier Eide.

Dette ber storbyene om

Byene har behov for en hjemmel som klart og tydelig gir rett til å regulere kommersiell virksomhet på egen gategrunn. Det er byene som kjenner de lokale forholdene best, og som derfor må gis et vidt handlingsrom til å styre den kommersielle bruken av gatene.

Byene ønsker blant annet:

  • Mulighet til selv å kunne regulere utleie av elsparkesykler, for eksempel ved å begrense antallet elsparkesykler og antallet aktører, og til å stille forpliktende krav som kan sanksjoneres om de ikke overholdes. Dette for å få ned omfanget av problemet.
  • Mulighet til å regulere hvor kommersielle elsparkesykler kan kjøre og parkere, for eksempel gjennom digitalt kart (geofencing). Dette for å få ned konflikten med andre trafikanter.
  • Mulighet til å stille krav om forsvarlig drift, for eksempel ved å pålegge nattestenging av tilbudet, eller ved å stille miljøkrav. Dette for å få bukt med ulykker, og for å sikre at de små elektriske kjøretøyene faktisk gir bærekraftig og miljøvennlig mobilitet.

Kontakt

Oslo kommune
For Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel
Byrådssekretær Sindre Buchanan (MDG), tlf: 92 29 25 25

Bergen kommune
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG), 957 71 349

Trondheim kommune
Eierskapsavdelingen v/avdelingsleder Frank Grønås, tlf: 920 29 500

KS-Kommunesektorens organisasjon
Interessepolitisk direktør Helge Eide, tlf: 905 67 722