Skole og utdanning

Stor interesse for å delta på Sommerskolen

Nesten 19 000 barn og unge i Oslo har søkt om å få delta på Sommerskolen i 2023. Særlig blant de eldste elevene og i Oslo Øst har antall søkere økt.

Pressemelding / Publisert: 21.06.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for utdanning

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Ungdom sitter i sol.
Ungdom og sommer. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

I 2023 tilbyr Sommerskolen 682 ulike kurs, fordelt på 53 kurssteder over hele byen. Sommerskolen arrangeres de to første ukene etter skoleslutt, og de to siste før skolestart. De første kursene settes i gang i uke 26, og hvert kurs varer i en uke.

I år har Sommerskolen planlagt for hele 17 789 elevplasser. Det er en økning på 453 sammenliknet med fjoråret.

– Det er viktig at alle har mulighet til positive opplevelser fylt med læring, fysisk aktivitet, lek og moro om sommeren. Nå opplever vi prisvekst og dyrtid og det er ikke alle familier som har mulighet til å reise på ferie. Jeg er stolt av at Oslo hvert eneste år gir dette tilbudet helt gratis til barn og unge, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

• Gratis tilbud til alle elever på 1. til 10. trinn og i videregående opplæring som bor i eller går på skole i Oslo.
• I 2023 blir Sommerskolen arrangert for 17. gang.
• Kursene gjennomføres i de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart (ukene 26, 27, 32 og 33). Hvert av kursene varer i èn uke, og elevene har det samme faget hele uka.
• Sommerskolen skal støtte opp om skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret.
• Kursene på årets program faller inn under de fem temaområdene natur; teknologi og vitenskap; språk og kultur; kulturuttrykk; og mennesket.
• Kursene skal invitere elevene til undring, utforsking og vekke nysgjerrighet. Sommerskolen skal være gøy.

For mer informasjon om Sommerskolen og kurstilbud, se her: sommerskolenoslo.no

Ekstra innsats for å nå flere

I år har kommunen gjort en ekstra innsats for å rekruttere og øke kjennskapen til Sommerskolen i de østlige bydelene. I mars ble det arrangert påmeldingskvelder på flere skoler og på Deichmann på Stovner.

– Vi har fått veldig mange positiv tilbakemeldinger både fra elever, foresatte og nærmiljø. Det er viktig å fremme tilbudet og nå ut til de som ikke kjenner til oss fra før. Vi har snakket med mange foreldre og elever og gitt god informasjon, bistått med påmelding og svart på mange spørsmål, sier rektor i Sommerskolen, Ewelina Knutsen.

Fasit etter påmeldingsslutt er en samlet økning i antall påmeldte barn i Oslo Øst, selv om tallene varierer litt fra bydel til bydel.

– Det er viktig å påpeke at det er et langsiktig arbeid å øke rekrutteringen og kjennskapen til Sommerskolen øst i byen, sier Knutsen.

Søkningen blant de eldste elevene har også økt. Nytt av året er at elevene på 7. trinn er splittet opp fra de aller yngste og nå tilbys kurs sammen med 8. trinn. Dermed er det blitt mulig å spisse kurstilbudet bedre inn mot de spesifikke alderstrinnene.

– Dette er vi veldig fornøyde med. Vi har tilnærmet ingen ledige plasser igjen for disse alderstrinnene. Mye tyder på at vi har truffet godt på kurstilbudet til de eldste elevene både med tanke på innhold, plassering og estimert volum sammenliknet med fjoråret, sier rektor Ewelina Knutsen.

• Totalt planlagte plasser: 17 789 (mot 17 250 i 2022)
• Totalt antall søkere (inkludert ventelisteplasser): 18 914 (mot 18 516 i 2022)
• Antall påmeldte elever med tilbudt plass etter stengt påmelding (uke 26-32): 15 409
• Antall elever påmeldt i Oslo Øst: 4453 (mot 3924 i fjor)
• Totalt antall søkere 7.-13. trinn: 1980
• Antall elever påmeldt 8.-10. trinn: 931 (mot 804 i fjor)
• Antall kursgjennomføringer totalt: 682 (mot 649 i 2022)
• Antall ledige plasser totalt: 1470
• Kurssteder totalt: 53
• Antall elever påmeldt til intensiv språkopplæring: 178
• Antall elever påmeldt til intensiv svømmeopplæring: 432

Koding, svømming, mat og dyr

De mest populære kursene på Sommerskolen i år er kurs innen programmering og koding, samtlige kurs med svømming på 3. og 4. trinn, matlagingskurs og kurset Dyrepasserne på EKT. Språkkursene som tilbys 7. og 8. trinn har også hatt veldig gode søkertall.

– Sommerskolen gir barn og unge mulighet til å nærme seg fagene på en annen måte. Det stimulerer til lærelyst, undring og mestring. Jeg er veldig glad for at vi ser at de rekrutteringstiltakene som er gjort øst i byen ser ut til å virke. Det er kjempeviktig at alle får kjennskap til det fantastiske tilbudet som blir tilbudt i Sommerskolen. Alle barn og unge i Oslo trenger gode tilbud i skoleferien, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Sommerskolen har nå utvidet påmeldingsfristen til ledige plasser på kurs i uke 32. Det er totalt 327 ledige plasser på kurs i uke 32, de fleste i Oslo sentrum og øst.

Pressekontakter

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad
Telefon

Ewelina Knutsen

Rektor i Sommerskolen Oslo
Telefon