Skole og utdanning

Byrådet sikrer fortsatt valgfrihet for Oslo-elevene

Det nye borgerlige byrådet i Oslo vraker de rødgrønnes forslag til ny inntaksordning til videregående skole.

Pressemelding / Publisert: 02.11.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for utdanning

Ungdommer sitter i et busskur.
Byrådet stopper endringene i inntaksordningen til videregående skole. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

– Vi sikrer forutsigbarhet og rettferdighet for alle elever ved å beholde fritt skolevalg, slik som vi har hatt i Oslo i mange år, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

De rødgrønnes nye inntaksordning skulle etter planen gjelde fra skolestart i 2025, men i byrådskonferansen torsdag 2. november sørget det nye borgerlige byrådet for at saken ble trukket. Dermed blir det fortsatt karakterbasert inntak til utdanningsprogram for studiespesialisering.

Sikrer valgfrihet for elevene

– Vi mener at muligheten til å velge videregående skole selv er en grunnleggende frihet elevene bør ha. Etter ti år i grunnskolen fortjener elevene valgfrihet og mulighet til å påvirke sin egen fremtid. Det å få velge videregående skole selv handler om trivsel, motivasjon, ambisjoner og drømmer, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgården.

– Selv om utgangspunktet for å få gode karakterer vil være ulikt, kan alle elevene ved å øke sin egen innsats forbedre sine karakterer. Elevenes egen innsats skal betale seg og karakterer er den mest rettferdige av alle urettferdige måter å rangere elever på, fortsetter Midtgarden.

Prioriterer å styrke skolene

Byrådsleder Eirik Lae Solberg mener inntaksmodellen til de rødgrønne ville skapt flere problemer enn den løste.

– De rødgrønnes modell var urettferdig fordi det var uklart hva som ville ligge til grunn for rangeringen av elevene og dermed inntaket til skolene. Hvem som kom inn hvor fremsto som tilfeldig og ordningen ville viriket demotiverende for elevene Ikke alle elever ønsker å gå på skolene med høyest inntakssnitt. Noen kan ønske å gå på skolen nærmest hjemstedet, eller de vil gå sammen med venner. Derfor må vi prioritere å styrke de videregående skolene istedenfor å fordele elever på en kunstig måte, sier Eirik Lae Solberg.

Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden, er opptatt av at inntaksordningen må være forståelig for elevene.

– Den foreslåtte modellen var en salig blanding av intensjoner og mekanismer som var svært vanskelig å forstå. Og elevene selv ville ikke ha den. Elevorganisasjonen var negativ i sin høringsuttalelse. Med fortsatt fritt skolevalg beholder vi en ordning som er forutsigbar for alle, sier Julie Remen Midtgarden.

Pressekontakter

For byrådsleder Eirik Lae Solberg

Telefon

For byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Telefon