Helse og omsorg

Sterke smertestillende tabletter kan gi overdosefare

Overdosedødsfall forbindes ofte med det ulovlige stoffet heroin. Men også pasientgrupper som tar opioider på resept kan dø av overdose.

Aktuelt / Publisert: 11.05.2023

Av Velferdsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Eldre dame med piller
Overdose på reseptbelagte opioider er et stort problem i USA og Canada, men i Norge er det fortsatt tid til å forebygge. Bilde: Brauns.

I Oslo har overdosedødsfall gått ned fra 53 i 2020 til 37 i 2021. For registrerte overdosedødsfall i Norge har andelen med heroin som dødsårsak gått ned til 23 prosent, mens andelen med andre opioider har gått opp til 60 prosent.

De smertestillende medisinene Paralgin Forte, Pinex Forte og Tramadol (Nobligan) er typiske opioider som fås på resept. Morfin og oksykodon er sterkere varianter.

Legemidlene kan være forskrevet fra lege eller kjøpt på det illegale markedet.

– Mange som bruker opioider på resept vet kanskje ikke at de kan dø av overdose ved å ta for mye eller ved å blande med beroligende medisin, sovemidler og alkohol, sier spesialkonsulent Silje Finstad. Hun jobber med overdoseforebygging i Velferdsetaten.

Forskning fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at mange av de som har dødd av andre opioider og syntetiske opioider har andre typer kjennetegn enn de som har dødd av heroin.

– Blant annet fant man at de sjeldnere har har vært i rusbehandling eller vært siktet for lovbrudd. De er gjerne pasienter med uførepensjon eller ryggproblematikk, og oftere eldre og kvinner, sier Finstad.

Situasjonen i Norge må tas på alvor

Overdose på reseptbelagte opioider er et stort problem i USA og Canada, der alarmen for lengst har gått om en opioidepidemi. I løpet av de siste to tiårene har nesten 600 000 mennesker dødd av en opioidoverdose i disse to landene, og anslagsvis 1,2 millioner mennesker kan dø av opioidoverdoser innen 2029.

– I USA og Canada kan kanskje situasjonen være vanskelig å stoppe, mens vi i Norge fortsatt har mulighet til å forebygge. Da må faren for overdose med opioider på resept tas på alvor, sier Finstad.

Antall pasienter som fikk minst ett opioid på blå resept økte fra 5 568 i 2009 til 17 383 i 2018.

Flere dør av sterke smertestillende

Ifølge forskerne Linn Gjersing og Ellen Amundsen ved FHI har det frem til 2018 vært en økning i personer som dør av sterke smertestillende, som i utgangspunktet er reseptbelagte:

– Mellom 2010 og 2018 tilskrives rundt halvparten av 1267 overdosedødsfall som dødsårsak, reseptbelagte opioider. Det vi ikke vet, er om disse opioidene er kjøpt på det illegale markedet eller om de er brukt på en annen måte enn forskrevet fra lege, sier Gjersing.

Finstad mener at en bred holdningskampanje kan være en mulig vei å gå.

– Vi må alle stå sammen i det forebyggende arbeidet. Hvordan når vi ut til en så uensartet gruppe? Og hvordan forebygge hos noen som kanskje ikke anser bruken som et problem? Dette betyr at vi må jobbe på en annen måte enn tidligere.

Portrett av Silje Finstad
Silje Finstad i Velferdsetaten mener at en bred holdningskampanje kan være en mulig vei å gå for å nå ut til målgrupper som tar sterke smertesmillende medisiner. Bilde: Betzy A. K. Thangstad.

Nye strategier

Nylig presenterte byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq den reviderte Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid i bydeler. Mushtaq deltok også på arrangementet «Førstehjelp i det fri», en del av tiltakspakken. Her øvde han på hjerte- og lungeredning.

Se NRK-innslag

Standarden inneholder 12 tiltak og skal sikre likeverdige tjenester til Oslos innbyggere.

Dette er tiltakene:

 1. Gjennomføre overdoseforebyggende samtaler
 2. Oppmerksomhet om ernæringssituasjonen
 3. Gjennomføre regelmessig opplæring i førstehjelp
 4. Dele ut brukerutstyr
 5. Informere og motivere til mindre helseskadelige inntaksmåter (Switch)
 6. Dele ut Nalokson nesespray
 7. Informere om substitusjonsmuligheter i LAR, LASSO eller HABiO
 8. Koordinere det overdoseforebyggende arbeidet i bydelen
 9. Etablere kriseberedskap ved overdosedødsfall
 10. Etablere mottak av varsling
 11. Samarbeid med fastlegene
 12. Evaluere overdosedødsfall

Ny nasjonal overdosestrategi er også på trappene. Den kommer i 2024 og skal erstatte strategien 2019-2022.

Byråd Usman øver førstehjelp på dukke
Byråd Usman Mushtaq, øver på hjerte- og lungeredning på «Førstehjelp i det fri», en del av tiltakspakken i Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene. Bilde: Betzy A.K. Thangstad.