Helse og omsorg

Ny rapport: Omsetning og risiko i gatemarkedet

I sommer startet arbeidet med å samle inn kunnskap direkte fra personer i det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum. Nærmere ti ansatte i Uteseksjonen intervjuet kjøpere og selgere de møtte på sine patruljer, og fikk dermed inngående kunnskap om både priser og bruk av ulike typer illegale rusmidler.

Aktuelt / Publisert: 20.12.2023

Av Velferdsetaten

Ola Svantorp-Tveiten og Kristian Neegaard i samtale
Ola Svantorp-Tveiten og Kristian Neegaard. Bilde: Liz Palm.

Økt bruk av kokain

- Den største endringen i markedet er økt bruk av kokain, sier Kristian Neegaard i Uteseksjonen, som har skrevet rapporten. Han jobber som sykepleier og kom til Velferdsetaten for snart to år siden.

Den økte kokainomsetningen reflekteres også i Kripos beslagsstatistikk. Endringer i det globale narkotikamarkedet påvirker det som skjer i Oslos gater, legger Ola Svantorp-Tveiten til. Samtidig må vi ha innsikt i lokale forhold og endringer for å forstå brukernes situasjon.

- Når vi går i parkeringshusene i sentrum lukter det av og til salmiakk. Det er fordi mange i det tunge rusmiljøet røyker kokain, noe som er enda mer skadelig enn å snorte, særlig når salmiakk blir brukt istedenfor natriumbikarbonat i utblandingsfasen, sier Kristian.

Prindsen Mottakssenter har derfor begynt å dele ut natriumbikarbonat som et skadereduserende tiltak.

Kristian håper aller mest at kokainbruken reduseres. Men noen ganger er råd om en annen inntaksmetode det eneste som kan gjøres.

Les hele rapporten her

Skadereduserende tiltak

Rapporten legger stor vekt på risikofaktorer ved bruk av de ulike typene illegale rusmidler og hva som kan minske overdosefare og skader.

Kristian påpeker at blandingsbruk av rusmidler kan være farlig, men at det også er vanlig. Andre risikoer i gateomsetningen er eksempelvis ulike former for svindel i handelssituasjonen. Kjøper har blant annet få garantier for om stoffene de kjøper er tynnet ut og utblandet med ukjente stoffer. Vi treffer også personer som uvitende har kjøpt grus fremfor heroin.

Samtalene med brukere i rusmiljøet gir en god anledning til å snakke om risiko, og om hvordan man kan redusere skader. Slik som førstehjelp og Nalokson nesespray, som er en motgift mot overdose, eller veilede til mer skånsom av inntaksmetode.

Heroinen varierer i styrke

- Noe vi hører i rusmiljøet, og som vi også ser i Kripos sine rapporter, er at kvaliteten på heroinen har svekket seg. Flere kan fortsatt være abstinente etter inntak, forteller Kristian. Med varierende styrkegrad øker også faren for overdose. Dersom det plutselig omsettes heroin med høyere styrkegrad kan brukeren få en uforutsett sterk virkning og overdosere.

- Toleransenivået på heroin synker veldig raskt, forklarer Ola. Brukere tåler også mindre når de er svekket av abstinenser. Her kan strategier som demper risiko være til hjelp. Et eksempel er å dele dosen man inntar for å minske risikoen for overdose.

Syntetiske opioider ikke på gata

Det som ikke er dekket av rapporten, er omsetning av syntetiske opioider. Årsaken til dette kan være at hyperpotente rusmidler som selges i mikrogram for en brukerdose ikke er egnet for å omsette i et gatemarked, mener Ola.

- Det har lenge vært snakk om at det syntetiske opioidet fentanyl har vært blandet inn i Xanax-tabletter, men det vet vi for lite om, tilføyer Kristian.

Verdifull kunnskap

Opplysningene som er hentet inn ved å observere og intervjue i gatemarkedet er unik, forteller Ola. Og kunnskapen kan brukes av fagmiljøet, inkludert alle som kan nyttiggjøre seg innsikt i bruk av rusmidler og rustrender, som spesialisthelsetjenesten og ruskonsulenter i NAV. Rapportens innhold er også relevant for brukere, siden skadereduksjon er gjennomgående tema.

Overdoser

I 2022 var det 321 narkotikautløste dødsfall. Det dør altså en person av overdose nesten hver dag i Norge. I Oslo døde 49 personer av overdose i 2022.

Det som øker mest i overdosestatistikken er overdoser på medikamenter, ofte opioide smertestillende ment til behandling. De kan enten være solgt videre eller brukt feil, for eksempel sammen med alkohol eller andre rusmidler.

Les hele rapporten her