Skole og utdanning

Skoleelever i Oslo skal få sove lenger om morgenen

I Oslo skal vi teste ut senere start på skoledagen for elever i ungdomsskolen og videregående. – Ungdommer som sover mer, lærer mer, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Pressemelding / Publisert: 04.09.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for utdanning

Gjeng med ungdom sitter i solen.
Gjeng med ungdom sitter i solen. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

– Ungdom sover for lite, og det er veldig bekymringsfullt. Det er godt belegg for at søvnmangel går ut over læring og helse. Derfor vil vi nå teste ut senere start på skoledagen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Skolebyråden har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å utrede og teste ut senere morgenstart for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i Oslo. Forsøket skal ha oppstart i 2024, og det er opp til skolene selv om de ønsker å delta i forsøket.

Osloskolen går i bresjen

– En av grunnene til at ungdom sover for lite er at de har en annen biologisk døgnrytme enn voksne, tenåringer er biologisk sett B-mennesker. I dag er skoledagen tilpasset voksnes døgnrytme, og det kan gå ut over elevenes læringsutbytte. Jeg er skikkelig stolt over at Oslo går i bresjen her. Om ti år ser vi oss kanskje tilbake og sier: Selvfølgelig måtte skoledagen skyves på, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Erfaringer fra forsøk i USA tyder på at å skyve litt på skoledagen gir mer søvn, høyere oppmøte, bedre konsentrasjon og mer ro i klasserommet – og bedre karakterer. I tillegg viser en norsk studie gjennomført ved Universitetet i Bergen noe av det samme.

Stor interesse i søvnforskningsmiljøet

– Vi må selvsagt prøve ut dette i Oslo også. Hvis vi skal utvikle skolen og sørge for at flere lærer mer, må vi hele tiden prøve ut nye tiltak. Utprøvingen skal være forskningsbasert og gi ny kunnskap, og det er stor interesse for slike prosjekter i søvnforskningsmiljøet, sier Eidsvoll.

Utdanningsetaten i Oslo skal nå utarbeide et opplegg for utprøving og evaluering av forsøk med senere morgenstart. Det tas sikte på et toårs prøveprosjekt. Prosjektet skal inkludere et opplegg for veiledning og opplæring for elever og foresatte om søvnmønstre, i tillegg til støtte i å legge om søvnvaner.

Pressekontakt

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør
Telefon