Politikk

Saker behandlet i byråd 21. september

Byrådet behandlet blant annet en sak om en handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune.

Saker i byrådet / Publisert: 14.09.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Fra venstre: Usman Mushtaq, Sirin Hellvin Stav, Rina Mariann Hansen, Einar Wilhelmsen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Årsberetninger 2022 for arbeids- og inkluderingsbedriftene

Oslo kommune var ved siste årsskifte hel- eller deleier i seks aksjeselskap som tilbyr ulike arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, blant annet: Oslo Produksjon & Tjenester AS, Oslokollega Gruppen AS, Spir Oslo AS, Fossheim AS og Nordpolen Industrier AS.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Endringer i avtalen for nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene

Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. Bystyret sluttet seg i 2020 til selskapsavtale om opprettelse av det interkommunale selskapet Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

Nå er det behov for å gjøre endringer i selskapsavtalen, først og fremst som følge av at selskapet må gjøre nye investeringer de nærmeste ti årene.

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til avtalen.

Norsk Folkehjelp Oslo: Forlengelse av festeforhold i Torggata 51 og 53

Saken gjelder forlengelse av et eksisterende festeforhold med Norsk Folkehjelp Oslo på Oslo kommunes eiendom i Torggata 51 og 53.

Gjeldende festekontrakt ble inngått 1. januar 2014 med en festetid på 10 år.

Byrådet ber bystyret om å vedta kontrakten.

Avtaler om bidrag til finansiering av Vækerø stasjon på Fornebubanen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem avtaler om grunneierbidrag til Vækerø stasjon.

Seks grunneiere samlet seg bak et initiativ om å bidra til finansieringen av stasjonen for å sikre at den opparbeides samtidig med byggingen av Fornebubanen.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalene.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune 

I denne saken vedtar byrådet handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune. Hovedmål er at Oslo kommunes matforbruk bidrar til god folkehelse og dyrevelferd, samtidig som indirekte klimagassutslipp og negative konsekvenser for miljø og samfunn er betydelig redusert.

Byrådet vedtok planen.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.