Politikk

Saker behandlet i byrådet 11. januar

Byrådet behandlet blant annet en sak om regulering for Konows gate 5-7 i Gamlebyen.

Saker i byrådet / Publisert: 19.12.2023 / 11.01.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering for Kirkehaugsveien 2 og 4, Bydel Ullern

Scandinavian Development AS foreslår å regulere Kirkehaugsveien 2 og 4 til boligformål. Planforslaget tilrettelegger for omtrent 21 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter, og en trappeforbindelse mellom Kirkehaugsveien og Lilleakerveien.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Skedsmogata 1, klage over vedtak, Bydel Gamle Oslo

Plan- og bygningsetaten fattet 11. august 2023 vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for Skedsmogata 1, som ligger på Kampen i Bydel Gamle Oslo. Eier og tiltakshaver i byggesaken har klaget på vedtaket.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å ta klagen til følge.

Regulering for Konows gate 5-7, Gamlebyen, Bydel Gamle Oslo

Attivo Bolig Konows gate AS foreslår å omregulere Konows gate 5-7 fra bolig, industri og kontor til bolig, forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor og bevertning. Det foreslås å bygge i en L-form i 5-7 etasjer, med næring i første etasje og omtrent 75 leiligheter.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Høringssvar: Ekspertgrupperapport om barn i fattige familier

Barne- og familiedepartementet har invitert Oslo kommune til å avgi høring på rapport fra ekspertgruppe om barn i fattige familier. Det er besluttet at høringssvaret skal behandles i bystyret. Oslo kommune har fått utsatt frist til 20. februar 2024.

Les høringssvaret i i protokollen i lenken under. Byrådet ber bystyret om å vedta svaret.

Varamedlem i utvalget for flerkulturelle minoriteter 2023-2027

Det mosaiske samfunnet i Oslo foreslår et nytt varamedlem til utvalget for flerkulturelle minoriteter.

Byrådet ber bystyret om å oppnevne Leif Zerach Knutsen oppnevnes som varamedlem.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Navnsetting av plass på Akershusstranda – 26. november-plassen

Denne saken gjelder navnsetting av plassen ved deportasjonsmonumentet på Akershusstranda til 26. november-plassen.

Navnsettingen skal, sammen med monumentet, minne om deportasjonen av 773 norske jøder under den 2. verdenskrig, synliggjøre denne datoen og en av de mest grufulle hendelsene i norgeshistorien.

Organisering av komite for hagepremiering

Saken gjelder endring i hjemmelsgrunnlaget for Hagepremieringskomiteen på grunn av ny kommunelov, og fastsettelse av nytt reglement for komitéen, siden vedtektene er fra 1948.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.