Flyktninger og inkludering

Prosjektbro inn i arbeidslivet

Hun har vel kanskje den skarpeste og mest analytiske hjerne i Bydel Frogner. Men fordi hun slet med språket, gikk bydelen nesten glipp av hennes evner.

Aktuelt / Publisert: 16.03.2023

Av Bydel Frogner

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Nammam Washid Mustafa Mustafa fikk jobb gjennom Språkmentorprosjektet
Nammam Wahid Mustafa Mustafa trives i Bydel Frogner. Bilde: Anette Alexandra Dey.

Nammam Wahid Mustafa Mustafa ble intervjuet av to ansatte i bydelen, som etter fem minutter bestemte seg for at dette var en kandidat de ville gi en sjanse.

Nammam ble intervjuet på Teams fordi det var korona og hun ikke kunne møte personlig. Selv om det var pandemi, rullet prosjektet Språkmentor allikevel, og bydelen hadde blitt bedt om å delta.

- Norsk er et komplisert språk å lære, så jeg er så glad jeg fikk denne muligheten, smiler Nammam, som nå snakker fire språk. Jeg snakker sorani, arabisk, engelsk og nå norsk!

Sorani er ett av to kurdiske språk og snakkes av om lag 10 millioner mennesker.

Språkmentor hva er det?

Språkmentor er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Frogner og Oslo voksenopplærings servicesenter.

Prosjektet startet i 2019 etter inspirasjon fra språkombudordningen ved Vård- och Omsorgscollege i Sverige, og er finansiert av Statsforvalteren i Oslo og Viken, Opplysning- og utviklingsfondet og Erasmus+. I prosjektperioden har deltakere fra sektorer som helse- og omsorg, oppvekst og utdanning, renovasjon og gjenvinning, NAV, voksenopplæringen og arbeidslivsorganisasjoner deltatt.

Nå har prosjektet vokst og skal implementeres på flere NAV-kontor.

Prosjektet spør utplukkede kandidater om de vil være med i prosjektet og tar deretter kontakt med en egnet arbeidsgiver, for eksempel bydelen og ber dem ta inn kandidatene i jobb, som da får språktrening og arbeidserfaring.

- Jeg måtte intervjues på Teams, vet du, sier Nammam, for det var korona. Og jeg var skikkelig nervøs. Men de jeg snakket med var veldig snille og det gikk fint.

Fra krig til Frogner

Arbil er Iraks fjerde største by og er hovedstad i den autonome regionen Kurdistan i Nord-Irak.

Arbil er en stor by, med ca. 1 million innbyggere med flere universiteter. Byen er flerkulturell og sammensatt av flere etniske grupper, der kurderne er største gruppe. Arbil er en av de eldste byene i verden, med dokumentert bosetting fra før 6000 f.kr. og var et viktig religiøst senter for kulten rundt gudinnen Ishtar. Byen er i dag administrasjonssenter for den kurdiske autonome regionen og det er et eget kurdisk parlament, som i 2017 stemte for uavhengighet fra Irak, noe irakiske myndigheter ikke har godtatt. Dette har ført til konflikt mellom Kurdiske og Irakiske myndigheter.

Nammam er vokst opp i krig, og er vant til at livet er utrygt. Irak invaderte på 1990-tallet Kuwait, og en USA-ledet koalisjonsstyrke invaderte Irak. Livet ble bedre etter at Saddam falt, selv om lokal krig fortsatte. Irak har vært involvert i tre golfkriger, hvor den siste i 2003 førte til borgerkrig. Krig har svekket landet og det er fortsatt preget av vold og konflikt.

Nå er den kurdiske delen tryggest, og regnes som et demokrati. Så nå er det mye innflytting til Kurdistan fra områdene rundt.

- Mitt favorittsted der er basaren. Jeg må alltid besøke den. Den minner om barndommen. Det er veldig fargerikt og fullt av lukter og lyder, smiler Nammam.

Nammam flyttet til Norge i 2010, 23 år gammel for å gifte seg og bosette seg i Sandefjord. Mannen som kom til Norge som 16- åring, var sønn i en familie Nammam kjente godt.

- Jeg brukte lang tid på å bestemme meg for om jeg ville gifte meg med ham, smiler Nammam, det er veldig langt til Sandefjord. Jeg har også mange søsken, vi er syv jenter og to gutter, og jeg er tante til ti stykker, og jeg savner dem.

Resten av familien bor i Kurdistan og har det bra. Alle er i jobb og hun vet at de er trygge og har det godt.

Den største forskjellen for Nammam er klimaet.

- Jeg er ikke så vant til så mye snø, selv om det snør litt i Kurdistan også. Det er morsomt med snø, selv om jeg fryser veldig mye.

Veien inn i det norske arbeidslivet

Nammam er utdannet statistiker og jobbet en stund som mattelærer på en ungdomsskole i Kurdistan og hun har jobbet på en barneskole i Sandefjord. I 2017 reiste hun tilbake til Irak for å jobbe med flyktninger for en norsk organisasjon.

- Det var veldig tøft. Vi var der i to år, så flyttet vi tilbake til Norge. Vi flyttet rett til Oslo, til Majorstua og jeg beynte å jobbe i SSB som statistiker. Så kom korona.

Nammam fikk ikke forlenget stillingen på SSB fordi det ble bråstopp da pandemien kom. Økonomien var usikker og mange av de nyutdannede mistet jobben. Hun kontaktet NAV som fort så at Nammam var en ressurssterk person, som absolutt trengte å være i jobb, men hun slet med å lære seg norsk.

- En rådgiver fra NAV spurte om jeg ville være med i Språkmentorprosjektet. Prosjektet snakker med arbeidsgivere og fremmer kandidater som de tror passer. Jeg ble intervjuet av bydelen og fikk tilbud om praksisplass med en gang.

Etter tre måneder i praksis fikk Nammam midlertidig stilling som førstekonsulent på avdeling nærmiljø, der hun jobber med parker og grøntområder, som saksbehandler, lager GISkart, statistikk, er prosjektleder for oppgraderinger av grøntområder, hun lager spørreundersøkelser, innbyggerdialog og er ansvarlig for Oslotrær-prosjektet.

- Ved siden av jobb har jeg hatt norsklærer en gang i uka i en periode. Norsk er et komplisert språk, men viktig å lære hvis man skal utvikle seg. Uten språket blir man uten ressurser. Jeg har lært mest av å jobbe, det er beste måten å lære norsk på.

Lenke til språkmentorprosjektet