Helse og omsorg

Oslohjelpa – riktig hjelp til riktig tid

Oslohjelpa er et gratis og by-omfattende tilbud i Oslo kommune. Alle bydeler har Oslohjelpa.

Aktuelt / Publisert: 13.03.2023 / 26.01.2023

Av Bydel Ullern

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Oslohjelpa Bydel Ullern. Bilde over alle som jobber i teamet.
Oslohjelpa i Bydel Ullern jobber verdibasert og alle terapeutene innehar veldig god relasjons-kompetanse. Bilde: Siri Dobloug.

Oslohjelpa i Bydel Ullern har følgende visjon:

Et lett tilgjengelig tilbud som skreddersys i samarbeid med deg og familien din - og vi finner veien sammen.

-Teamet i Oslohjelpa er et tverrfaglig sammensatt team bestående av fagpersoner som har ett felles mål: Å bidra til at familier, barn og unge får riktig hjelp til riktig tid. Teamet skal være lett tilgjengelig for familier, og det skal være kort ventetid for å komme i kontakt med oss, sier teamleder Marianne Vallestrand. Hun legger til at det er ikke behov for henvisning for å søke hjelp hos Oslohjelpa.

-Vi skal gi hjelp på lavest mulig nivå slik at familien kan tåle utfordringer og stå stødigere i sine liv. Vi er til for å styrke deres psykiske helse, sier Marianne.

Oslohjelpa innehar et bredt spekter av både forebyggende og behandlende helsetjenester som kan være aktuelle ut i fra befolkningens varierende behov. Dette omfatter: foreldreveiledning, familieterapi, individuell støtte/veiledning, foreldreveiledningsgrupper, generell forebygging og veiledning til barnehage/skolepersonell og øvrig hjelpeapparat.

-En av våre kjerneverdier er at vi sammen med familien blir enige om hva som kan være til hjelp. Målet er at familier tar kontakt med Oslohjelpa, enten sammen med fagpersoner, eller på egenhånd. Det skal være lite krevende å ta kontakt med oss, legger hun til.

Marianne forteller at Oslohjelpa i Bydel Ullern jobber verdibasert og at alle terapeutene innehar veldig god relasjons-kompetanse, i tillegg til spisskompetanse på ulike felt. Vi har psykologer, pedagoger, vernepleiere, familieterapeuter og familieveiledere i teamet vårt. Eksempler på utfordringer vi jobber med er blant annet bekymringsfullt skolefravær, samspillsutfordringer, angst, tristhet, spiseutfordringer og sinne hos barn og ungdom.

-Vi møter familiene på de arenaene de selv anser som best: hjemme, på skole, barnehage, veiledning på nett, eller på vårt kontor. Det er helt opp til den enkelte familie hvor man vil møtes, avslutter Marianne.

Høy kompetanse på lav terskel.

En dør inn og ett telefonnr. 94 01 58 90. (Alle hverdager mellom kl. 10 og 12)

Oslohjelpa kontaktinformasjon

Telefon