Politikk

Oslobudsjettet 2021: Vil gi eldre mer frihet og trygg transport med «Rosa busser»

Byrådet vil utvide prøveordningen med dør-til-dør transport for eldre til bydelene Alna og Bjerke. Dermed vil 33.000 eldre i Oslo få mulighet til trygg transport og mer sosialt fellesskap.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

De rosa bussene er et viktig grep i kampen mot ensomhet. Både på reisen og dit du skal, deltar man i nye fellesskap. Ved å innlemme bydelene Alna og Bjerke vil det populære transporttilbudet dekke et geografisk område på tvers av byen, fra Ellingsrud i øst i til Lysakerelven i vest.

– For mange eldre har koronapandemien ført med seg både isolasjon og opplevelse av ensomhet. De rosa bussene motvirker dette. På bussen vil de oppleve godt smittevern og trygg transport, hele veien fram, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune.

Nå setter byrådet av penger til å trappe opp tilbudet, som startet som et lite prøveprosjekt i Nordre Aker i 2017 og som senere har blitt utvidet til bydelene Sagene, Vestre Aker og Ullern. Med utvidelsen til Alna og Bjerke vil viktige helse- og fritidstilbud bli lettere tilgjengelig for mer enn 33.000 Oslofolk over 67 år.

På sikt ønsker byrådet å etablere et aldersvennlig transporttilbud for hele Oslo. Prøveordningen med de seks bydelene skal gi de nødvendige erfaringene for dette. I byrådets forslag til budsjett for 2021 er det satt av 7,5 millioner kr til utvidelsen, og 22 millioner vil bli brukt totalt. Også eldre som bor i Oslomarka vil få et bedre transporttilbud med denne utvidelsen.

– Jeg blir glad når jeg ser en rosa buss på veien i Oslo. Bussene gir mange eldre tilbake styringen over egen hverdag. Bor du på Sagene eller i Bjerke bydel, skal du kunne kjøre rosa buss for å handle, dra til seniorsenteret eller ta en tur i Oslomarka med en venn, sier Robert Steen.

Fakta om rosa busser

  • Bestilling av reise kan gjøres med en Ruter-app eller med telefon.
  • Bussene har kjøretid fra mandag til lørdag, mellom kl. 10:00-18:00. Turer til marka vil være noe mer begrenset.
  • Majoriteten av brukerne er over 80 år, som sjelden eller aldri bruker annen offentlig kommunikasjon.
  • Det er også mulighet for brukerne å ta med seg en venn. Vennen trenger ikke være over 67 år.

Pressekontakt

Byrådssekretær Marte Haabeth Grindaker
Telefon: 920 20 752
E-post: marte.grindaker@oslo.kommune.no