Politikk

Oslobudsjettet 2021: Sterkere samarbeid mellom næringsliv, oppstartsselskaper og Oslo kommune

– Byrådet vil at Oslo skal være en av verdens mest bærekraftige, smarte og innovative byer. Koronakrisen har truffet Oslos næringsliv særlig hardt. Arbeidsledigheten har steget og store deler av næringslivet opplever store inntektstap. Koronakrisen viser tydelig hvor viktig en aktiv næringspolitikk er for verdiskaping og sysselsetting. Vi vil bruke krisen til å forsterke omstillingen til grønn og bærekraftig vekst, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hovedsatsingene i næringspolitikken

  • 3,5 millioner til veilednings- og etablerertjeneste i Oslo.
  • 11,4 millioner til styrking av Oslo som kunnskapshovedstad og næringsvennlig by gjennom Campus Oslo.
  • 14 millioner til målrettet profilering av Oslo som reisemål.
  • 12,4 millioner til Regionalt innovasjonsprogram.
  • 10 millioner til Oslo som testarena for løsninger innen klima, transport og arbeidsliv.

Ny etablerertjeneste

Flere i Oslo bør ha muligheten til å etablere egen bedrift. Oslo trenger både flere gründere med minoritetsbakgrunn og å redusere utenforskap. Tjenesten vil være spesielt rettet inn mot områder av Oslo med høy arbeidsledighet.

Byrådet i Oslo vil gjennom en etablerertjeneste i utvalgte bydeler bidra til at flere får mulighet til å starte egen bedrift. Mulighetene for flere gründere er spesielt gode i områder av byen med stor andel minoritetsbefolkning og høy ledighet.

Campus Oslo - Innovasjonsdistriktene utvikles

Oslo trenger flere selskapsetableringer, investeringer og besøkende som skaper flere arbeidsplasser. Etablering av innovasjonsdistrikter vil stå sentralt i dette arbeidet og legge til rette for mer innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling. Byrådet vil også legge frem en strategi for utvikling og styrking av Oslo som et bærekraftig reisemål.

Regionalt innovasjonsprogram

Programmet bidrar til å styrke og utvikle det lokale og regionale økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. Prosjektene representerer konkrete tilbud og tjenester for bedriftene, som koplingsarenaer mellom små og store bedrifter og akseleratorprogrammer for å skape vekstbedrifter. Det er en forutsetning at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling.

– Regionalt innovasjonsprogram er et etterspurt virkemiddel fra næringslivet og innovasjonsmiljøene i Oslo, og har i forbindelse med koronasituasjonen blitt trukket frem av næringslivet som et treffsikkert virkemiddel for å opprettholde aktivitet i innovasjonsmiljøene, sier Evensen.

Oslobygg etableres 2021

Oslo kommune vil investere 31,4 milliarder gjennom eiendomsforetakene i økonomiplanperioden. Investeringene skal også bidra til innovasjon og utvikling av miljøvennlige løsninger i skoler, barnehager, sykehjem og idrettsanlegg.

– Oslo kommune er en av landets største innkjøpere og vi investerer for milliardbeløp årlig. Vi bruker vår innkjøpsposisjon både til å sikre anstendige arbeidsforhold og godt læringsmiljø hos entreprenørene som bygger for kommunen, men også til å gjennomføre det grønne skiftet. Eiendomsforetakene våre stiller krav om fossilfrie og flere utslippsfrie byggeplasser, bygger flere bygg som plusshus og sørger for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. I løpet av 2021 vil Oslobygg langt på vei være oppe og stå. Målet er å forsterke arbeidet foretakene gjør enkeltvis i dag, sier Victoria Marie Evensen.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Ninja Sandemose
Telefon: 907 957 60
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no