Politikk

Oslobudsjettet 2021: Slik skal byrådet få flere i jobb

I Oslo er arbeidsledigheten historisk høy. – Med dette budsjettet vil vi både hjelpe folk som har mistet jobben på grunn av pandemien tilbake i arbeid og samtidig få flere folk som har stått lenge uten jobb inn i arbeidslivet, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– For hundre år siden jobbet vi for lik rett til utdanning. Med dagens krav om livslang læring i arbeidslivet, må vi jobbe for lik rett til arbeid. Vi vet at de som fra før hadde svak tilknytning til arbeidslivet, nå står enda lengre unna en jobb. Økningen i arbeidsledigheten som har preget byen siden mars, gjør at kampen om arbeidsplassene blir større. Samtidig er vi inne i en tid der utviklingen i arbeidslivet skjer svært raskt. Måten vi utfører arbeidsoppgaver på endrer seg. Noen jobber forsvinner og nye kommer til, sier byråd Hansen.

Står man utenfor arbeidslivet i lang tid, står man derfor også utenfor den viktigste arenaen for kompetanseheving og livslang læring. Det skaper forskjeller mellom folk. Samlet sett vil byrådet i Oslo, gjennom styring av våre tjenester og gjennom en ekstra satsing på 38 millioner kroner i økonomiplanperioden, styrke allerede eksisterende prosjekter og tiltak i tillegg til å igangsette nye.

Byrådet ønsker å se virkemidlene mer under ett. Før sommeren valgte de derfor å flytte det politiske ansvaret for voksenopplæring og fagskole til arbeidsbyråden. Målet var å samle de tjenestene som er viktige for å øke sysselsettingen og svare på arbeidslivets behov for kompetanse. Byrådet vil gjennomføre en ekstra innsats for å gi videregående opplæring til personer som er permittert eller arbeidsledige. Dette krever et tett samarbeid mellom voksenopplæring og NAV.

Gjennom de allerede eksisterende prosjektene og tiltakene vil byrådet nå i tillegg gjøre en rekke satsinger som skal bidra til å skape et bredere arbeidstilbud som inkluderer alle i byen vår.

Byrådets ekstra satsinger i 2021

 • Flere voksne innvandrere som er arbeidsledige skal få fagopplæring.
  Vi utvider tilbudet med en ny klasse med yrkesfaglig opplæring kombinert med opplæring i norsk.
 • Utvidelse av byrådets satsing Flere i tilrettelagt arbeid.
  Vi skal skape flere arbeidsplasser. Videre skal vi jobbe for å forbedre tjenestene og sørge for samordning av tjenester til personer som trenger tilrettelegging i utdanning og arbeid.
 • Karriere Oslo.
  Med historisk høy arbeidsledighet og et arbeidsliv med raske omstillinger har flere behov for å identifisere kompetansen sin og matche den med arbeidslivets behov. Byrådet styrker Karriere Oslo varig med 2 årsverk og utviklingsmidler.
 • NAV i nettverk etter soning (NES).
  Prosjektet blir omgjort til et varig tiltak. Dette bydelsovergripende tilbudet skal blant annet øke muligheten for å komme seg i arbeid etter soning.
 • Arbeid for ungdom.
  I 2021 til å styrke ungdomsjobbene i regi av Uteseksjonen, til å gi unge som bor i Ungbo-tilbud muligheter til en jobb og til å utvide prosjektet «Koding for arbeid» i NAV. Unge i Oslo ønsker seg muligheten til å få jobberfaring og egen lønnsslipp. Vi skaper derfor flere jobber til unge basert på de arbeidsoppgavene vi trenger å få løst, som ungdommene kan utføre.
 • Styrking av Rekrutteringsordningen for personer med funksjonsnedsettelser.
  Økt usikkerhet i arbeidsmarkedet kan ramme de som fra før opplever at det er vanskelig å få jobb. Byrådet vil derfor øke innsatsen for å styrke rekrutteringsordningen i kommunen.
 • Åpen barnehage og voksenopplæring.
  Byrådet vil at foreldre som i dag mottar kontantstøtte og som har lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet, skal få muligheten til å delta i aktive tiltak som kan lede mot arbeid kombinert med tilbud i åpen barnehage. Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen til ordinær barnehage og til arbeid eller andre kompetansehevende løp for foreldrene.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Dahl,
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
E-post: kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 971 92 751