Politikk

Oslobudsjettet 2021: En levende by med plass for alle

Målet med Bilfritt Byliv er en mer levende by der menneskene står i sentrum og offentlige arealer er tilgjengelige for aktivitet, lek og kultur. Byrådet foreslår å bevilge 50,8 millioner til satsingen i 2021. Sentrum, Tøyen og Grønland er kjerneområdene for satsingen i perioden.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Mer byliv, mindre biler

Byrådet videreutvikler bylivssatsingen for å skape trivelige områder med mindre biltrafikk, samtidig som vi tar hensyn til bevegelseshemmede, varetransport, kollektivtransport og beboeres behov.

– Byrådet har ambisiøse mål om å redusere biltrafikken, fjerne parkeringsplasser og lage en by som er bedre å leve i. Bilfritt byliv har så langt vært en suksess, og derfor ønsker vi å videreføre dette arbeidet ved å sette av 50,8 millioner i neste års budsjett. Dette er penger som går til bl.a. belysning, lekeplasser, kunst og kultur. Jeg er spesielt glad for at satsingen nå er utvidet til Grønland og Tøyen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Tredje boligsektor

Byrådet jobber videre med å utvikle en aktiv boligpolitikk for Oslo. I budsjett for 2021 settes det av 16 millioner til utvikling av to pilotprosjekter for tredje boligsektor for å sikre at flere kan få muligheten til å eie sin egen bolig.

– Det er for få boliger i Oslo for unge eller de som kun har en vanlig inntekt. Byrådet har som mål å få etablert 1000 nye boliger i tredje boligsektor innen 2023. Neste år foreslår vi derfor å bruke 16 millioner på utvikling av to pilotprosjekter for å hjelpe flere inn på boligmarkedet, sier Hermstad.

Løft til områdene som trenger det mest

Byrådet prioriterer satsinger i byens mest utsatte områder og bevilger totalt 118,8 millioner til Områdesatsingene i Oslo, som består av Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen.

Bevaring av småhus og fortetting ved kollektivknutepunkt

Byrådet har avsatt 5 millioner til å komme i gang med revisjonen av småhusplanen for å ta bedre vare på byens småhusområder og hager samt revidere høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt.

Pressekontakt

Byrådssekretær Kristin Antonsen Brenna
Telefon: 938 82 272
E-post: kristin.brenna@oslo.kommune.no