Politikk

Oslobudsjettet 2021: 5000 nye plasser i kulturskolen

– Bare litt over 8 000 barn og unge er elever i den kommunale kulturskolen per i dag, og det er lange ventelister. De neste fire årene etablerer vi 5000 nye plasser – det er en historisk satsing, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådets ambisjon er å styrke den kulturelle grunnmuren med tilbud som når ut til alle. Kulturskolen er helt grunnleggende for opplæringen av nye generasjoner. Oslo har svært lav dekningsgrad i den kommunale kulturskolen og det er store forskjeller i deltagelse mellom ulike deler av byen. I dag er det rundt 24 000 barn og unge som får opplæring i private kulturskoler eller ideelle tilbud.

– For å få et tilbud som når ut til alle trenger vi flere plasser. Vi trenger også at flere opplever at tilbudene er for dem, og vi må bidra aktivt til å bygge ned hindringer for deltakelse. De neste årene skal vi bygge nye kulturstasjon på Voldsløkka, Manglerud og på Mortensrud. Samtidig etablerer vi 400 plasser i bydeler der det er ekstra behov, sier Gamal.

Plassene er fordelt slik

  • Voldsløkka: 1750 plasser
  • Manglerud: 1300 plasser
  • Mortensrud: mellom 1300 og 1800 plasser
  • I tillegg kommer det ca. 400 nye plasser bydeler med ekstra behov

Nytt filmfond for Oslo

Byrådet bevilger i 2021 9 mill. til oppstart av et regionalt filmfond for Oslo. Filmfondet vil ha som hovedmål å stimulere til økt aktivitet i feltet og styrke produksjonsmiljøet.

Som ett av flere tiltak under den pågående pandemien, vil filmfondet bidra til økt aktivitet og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen. Fondet skal innrettes slik at det fremmer tilknytning til regionen, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, mangfold, likestilling og inkludering. Fondet vil organiseres som et aksjeselskap.

– Filmfondet i Oslo har som mål å bidra til økt og styrket aktivitet i regionen. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekt som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som Oslo besitter, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Oslo filmfond har som mål å kunne bidra til å styrke bredde, likestilling og miljøvennlig filmproduksjon, og er en del av byrådets filmsatsing. Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring.

– Filmfondet skal gi en mulighet for de mange produsenter og stemmer som ikke har hatt denne muligheten. Det er første gang vi får et regionalt filmfond for produsenter basert i Osloregionen, sier Gamal.

Pressekontakt

Byrådssekretær Solveig Tesdal
Telefon: 928 60 633
E-post: solveig.tesdal@oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no