Politikk

Oslo kommune til topps i EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Oslo kommune får nesten 100 millioner kroner av EU-kommisjonen til å teste nye transportløsninger. – Dette kan skape nye grønne arbeidsplasser i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressemelding / Publisert: 03.05.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Oslo kommune er valgt som fyrtårnby i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og får nesten 100 millioner fra EU-kommisjonen til prestisjeprosjektet «MOVE21». Oslo er første norske kommune som får lede et Horisont 2020-prosjekt.

- Jeg er stolt over at Oslo har nådd frem med vår søknad i en svært tøff europeisk konkurranse. De kommende fire årene skal vi teste ut mange nye løsninger i transportsektoren og prøve å skape nye grønne arbeidsplasser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo skal blant annet teste ut løsninger som gir bedre bildelingsløsninger og utnyttelse av ladeinfrastruktur, tiltak for fullelektrisk bilpark for nyttetransport og nye mobilitets- og logistikkløsninger. Oslo har invitert Gøteborg og Hamburg inn som fyrtårnbyer sammen med Oslo. De tre byene skal jobbe tett sammen og har fått følge fra Roma, München og Bologna som skal lære fra de tre fyrtårnbyene. Det betyr at gode løsninger utviklet i Oslo skal oppskaleres internasjonalt i flere større byer.

Sentralt i «MOVE21» er ideen om byer som testarenaer.

- Vi er en ganske liten by, men fortsatt stor nok til at vi kan være en testarena for ny teknologi og nye løsninger som kan bli oppskalert globalt. Sammen med næringslivet, kunnskapsinstitusjoner og en rekke andre storbyer skal vi finne smarte løsninger som kutter utslipp. Uten finansiering fra EU ville det vært mye vanskeligere, fortsetter byrådslederen.

- Dette er en fjær i hatten til Oslo og jeg vil gratulere Oslo kommune med det første Horisont 2020-prosjektet som ledes av en norsk kommune. Byene har store muligheter til å være omstillingsmotorer i det grønne skiftet. Oslos satsing på EU-prosjekter er inspirerende og viser at målrettet innsats kan gi viktige resultater. Gjennom Horisont-programmet kan flere norske byer få finansiering til utvikling av morgensdagens løsninger i tett samarbeid med forskere, næringsliv og andre europeiske storbyer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Transport står i dag for om lag en tredjedel av alle klimautslipp i Europa og Norge. Det er forventet at passasjertransport vil vokse med mer enn 40% og godstransport med mer enn 60% frem til 2050, og uten drastiske grep for å få ned utslippene vil transport være den største kilden til klimautslipp innen 2030. Storbyene er en stor del av problemet og bidrar nå gjennom å prøve ut løsninger som skal bidra til kutt i klimautslipp.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen på prosjektet. I Oslo skal vi teste nye løsninger blant annet i sentrum og på Filipstad med en rekke partnere og interessenter. Målet er å gjøre ting smartere, og det er gode nyheter for alle som er opptatt av bedre transportløsninger. Løsningene skal også gjøre oss mindre sårbare for store og uforutsette endringer i transportmønster slik vi har opplevd under koronapandemien, sier prosjektkoordinator Tiina Ruohonen ved Byrådslederens kontor.

Fakta

  • Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren.
  • Oslo skal lede prosjektet som er et samarbeid med Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna, og ledende kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører i Norge og Europa.
  • De norske partnerne er Ruter, Viken fylkeskommune, Transportøkonomisk institutt, IKT-Norge og oppstartsselskapene Urban Sharing og MixMove.
  • En tredjedel av prosjektmidlene (om lag 30 millioner kroner) kommer Osloregionen og de norske partnerne til gode, mens Oslo kommune får nesten 20 millioner kroner av dette. Resten av midlene går til Oslos samarbeidsbyer Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna og lokale samarbeidspartnere i byene.
  • Oppstart mai 2021 med varighet i fire år.

Pressekontakt

Oslo kommune er valgt som fyrtårnby i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og får nesten 100 millioner fra EU-kommisjonen til prestisjeprosjektet «MOVE21». Oslo er første norske kommune som får lede et Horisont 2020-prosjekt.

- Jeg er stolt over at Oslo har nådd frem med vår søknad i en svært tøff europeisk konkurranse. De kommende fire årene skal vi teste ut mange nye løsninger i transportsektoren og prøve å skape nye grønne arbeidsplasser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo skal blant annet teste ut løsninger som gir bedre bildelingsløsninger og utnyttelse av ladeinfrastruktur, tiltak for fullelektrisk bilpark for nyttetransport og nye mobilitets- og logistikkløsninger. Oslo har invitert Gøteborg og Hamburg inn som fyrtårnbyer sammen med Oslo. De tre byene skal jobbe tett sammen og har fått følge fra Roma, München og Bologna som skal lære fra de tre fyrtårnbyene. Det betyr at gode løsninger utviklet i Oslo skal oppskaleres internasjonalt i flere større byer.

Sentralt i «MOVE21» er ideen om byer som testarenaer.

- Vi er en ganske liten by, men fortsatt stor nok til at vi kan være en testarena for ny teknologi og nye løsninger som kan bli oppskalert globalt. Sammen med næringslivet, kunnskapsinstitusjoner og en rekke andre storbyer skal vi finne smarte løsninger som kutter utslipp. Uten finansiering fra EU ville det vært mye vanskeligere, fortsetter byrådslederen.

- Dette er en fjær i hatten til Oslo og jeg vil gratulere Oslo kommune med det første Horisont 2020-prosjektet som ledes av en norsk kommune. Byene har store muligheter til å være omstillingsmotorer i det grønne skiftet. Oslos satsing på EU-prosjekter er inspirerende og viser at målrettet innsats kan gi viktige resultater. Gjennom Horisont-programmet kan flere norske byer få finansiering til utvikling av morgensdagens løsninger i tett samarbeid med forskere, næringsliv og andre europeiske storbyer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Transport står i dag for om lag en tredjedel av alle klimautslipp i Europa og Norge. Det er forventet at passasjertransport vil vokse med mer enn 40% og godstransport med mer enn 60% frem til 2050, og uten drastiske grep for å få ned utslippene vil transport være den største kilden til klimautslipp innen 2030. Storbyene er en stor del av problemet og bidrar nå gjennom å prøve ut løsninger som skal bidra til kutt i klimautslipp.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen på prosjektet. I Oslo skal vi teste nye løsninger blant annet i sentrum og på Filipstad med en rekke partnere og interessenter. Målet er å gjøre ting smartere, og det er gode nyheter for alle som er opptatt av bedre transportløsninger. Løsningene skal også gjøre oss mindre sårbare for store og uforutsette endringer i transportmønster slik vi har opplevd under koronapandemien, sier prosjektkoordinator Tiina Ruohonen ved Byrådslederens kontor.

Fakta

  • Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren.
  • Oslo skal lede prosjektet som er et samarbeid med Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna, og ledende kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører i Norge og Europa.
  • De norske partnerne er Ruter, Viken fylkeskommune, Transportøkonomisk institutt, IKT-Norge og oppstartsselskapene Urban Sharing og MixMove.
  • En tredjedel av prosjektmidlene (om lag 30 millioner kroner) kommer Osloregionen og de norske partnerne til gode, mens Oslo kommune får nesten 20 millioner kroner av dette. Resten av midlene går til Oslos samarbeidsbyer Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna og lokale samarbeidspartnere i byene.
  • Oppstart mai 2021 med varighet i fire år.

Pressekontakt