Politikk

Oslo kommune signerer historisk avtale for klimaet

Oslo inngår klimaavtale med Los Angeles, Mexico City og Budapest

Pressemelding / Publisert: 24.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

I dag kommer en fjerdedel av de globale klimagassutslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet. For å endre på dette signerer Oslo, Los Angeles, Mexico City og Budapest en historisk avtale om at byene innen 2030 skal bygge uten å slippe ut klimagasser og kraftig redusere klimafotavtrykket fra bygg.

Erklæringen skjer gjennom C40, verdens største klimanettverk for byer, i forbindelse med Zero-konferansen 24. november.

- Norge og Oslo har allerede verdens første utslippsfrie anleggsplass. Sammen med noen av verdens største byer, forplikter vi oss nå til å bygge med klimavennlige materialer og bare ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i fremtiden, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune.

Avtalen er et viktig signal til bygg- og anleggsbransjen, entreprenører og maskinprodusenter om at fremtidens bygg og anlegg må være basert på nullutslippsløsninger og byggematerialer produsert med lave klimagassutslipp. Fordelene er flere: elektriske anleggsplasser bidrar til mindre støy og renere luft. Stillegående maskiner gjør det lettere å snakke sammen på byggeplassen, noe som gir bedre sikkerhet for de som jobber der.

Støtte fra bygg- og anleggsbransjen

En avgjørende aktør for å få til dette, er bygg- og anleggsbransjen. De ønsker tiltaket velkommen:

- Skanska har satt et ambisiøst klimamål om bli utslippsfri innen 2045, og innen 2030 satser vi på å halve utslippene våre. Forpliktelsen fra C40 setter et dristig direktiv til grønnere, sunnere og mer energieffektive bygninger og infrastruktur. Vi ser veldig fram til å samarbeide om denne reisen sammen, sier Lena Hök, Senior Vice President Sustainability, Skanska Group.

Verden lærer av Oslo

Bygg- og anleggssektoren er ikke bare en sektor med store utslipp, men også en viktig premissleverandør og innkjøper av utslippsintensive byggevarer for annen industri. Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero, er klar på at et stort globalt initiativ for å få ned utslippene fra maskiner og materialer i anleggssektoren er avgjørende og viktig for å tvinge frem nye løsninger og materialer med mindre utslipp globalt.

Her viser Oslo at de bruker sitt handlingsrom. Først kutter de i sine egne anleggsutslipp, og så bruker de sitt internasjonale samarbeid med byene i C40 for å spre kunnskap og bidra til utslippskutt i stor skala, sier Holm.

Norge har Oslo i løpet av en periode på fem år gått fra tradisjonell dieselbasert byggevirksomhet til å kreve at disse skal være fossilfrie.

- Dette har vært mulig fordi vi har klare klimamål, vi har jobbet med industrien, og vi har hatt internasjonale partnere i C40, sier Raymond Johansen.

Forpliktende tiltak

For å sikre at byene utvikler bygninger og infrastruktur med nullutslippsløsninger, forplikter de fire byene seg til å gjennomføre politikk og tiltak som vil:

  • Redusere klimafotavtrykket til bygningsmaterialer og renovasjoner med minst 50 % innen 2030, og tilstrebe utslippskutt på 30 % innen 2025
  • Redusere klimafotavtrykket til infrastrukturprosjekter med minst 50 % innen 2030, tilstrebe utslippskutt på 30 % innen 2025
  • Stille krav om nullutslipp i anleggsmaskiner fra 2025, og nullutslipp for alle anleggsplasser i byen fra 2030.

Fakta om C40

  • C40 er en den største globale sammenslutningen av byer på klimafeltet. C40 har et omfattende nettverk av programmer og satsinger, for å understøtte byene i arbeidet med å utvikle og gjennomføre ambisiøse klimamål i tråd med Paris-avtalen.
  • Byene går foran i klimaarbeidet og skaffer erfaringer og resultater som kan oppskaleres på nasjonalt nivå.
  • I november etablerte C40 kontor i Oslo. Kontoret vil særlig lære av arbeidet Oslo har gjort for utslippsfrie bygg og anleggsplasser, og inspirere andre byer til å følge Oslos eksempel.

Internasjonal pressemelding fra C40

Oslo, Los Angeles, Mexico City and Budapest Commit to Clean Construction, Moving the Industry Towards a Sustainable Future.

Pressekontakt

Telefon: 992 89 090 (ikke SMS)
E-post: media@byr.oslo.kommune.no