Jobb i kommunen

Oppstart for Oslo kommunes hovedtariffoppgjør

Forhandlingene føres mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Pressemelding / Publisert: 19.04.2024

Av Byrådsavdeling for finans

Illustrasjon av fire personer som sitter  rundt et bord og forhandler.
Forhandlinger om tariff i Oslo kommune starter opp. Bilde: Oslo kommune.

Mandag 22. april starter tarifforhandlingene for Oslo kommune.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Dette betyr at det forhandles om både lønnstillegg og øvrige bestemmelser i tariffavtalen, som utløper 30. april 2024.

Her er gjeldende tariffavtale, ofte omtalt som "dok. 25" (PDF)

Forhandlingene skal være avsluttet innen midnatt tirsdag 30. april.

Dersom det oppstår brudd i forhandlingene, går tariffoppgjøret til mekling. Eventuell mekling vil bli gjennomført senere i mai.

Informasjon om forhandlingene og partenes krav/tilbud.

Pressekontakt

Byrådsavdeling for finans

Nina Gopinder Pannu, kommunikasjonsansvarlig
Telefon