Jobb i kommunen

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune

Det ble oppnådd enighet i meklingen mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Pressemelding / Publisert: 24.05.2024

Av Byrådsavdeling for finans

Illustrasjon av to mennesker som hilser.
Bilde: Oslo kommune.

Fredag 24. mai, ble det enighet i tariffoppgjøret i Oslo kommune.

— Vi har jobbet for en løsning hvor Oslo kommune er en moderne og attraktiv arbeidsplass, og mener lokale forhandlinger bidrar til dette. Vi har fått et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

Kommunen ønsker å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver, som er i stand til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Forhandlingssammenslutningene representerer 32 ulike organisasjoner, en rekke ulike yrkesgrupper og stiller ulike krav til avtaleverk og økonomi.

— Jeg ser frem til partsarbeid om heltidskultur som jeg håper vil bidra til en organisering av arbeidstid og turnus mer tilpasset den enkelte arbeidstaker. Det vil gi økt trygghet og bedre tjenester for brukerne våre, sier Bjercke.

Enigheten med LO kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS gir et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,7 %, minimum 20 000 kroner. Resultatet er innenfor rammen i frontfaget på 5,2 %.

— Jeg er fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning som er anbefalt av alle fire sammenslutninger. Det er fire ulike sammenslutninger som representerer ca. 37 000 ansatte i en rekke ulike stillinger med sprikende interesser og krav. Meklingen har vært krevende, men det har vært en god og konstruktiv tone mellom partene, avslutter forhandlingssjef i Oslo kommune, Harald Nævdal.

Hovedpunkter

  • Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,7 % prosent, minimum 20 000 kroner.
  • Det avsettes 1,3 % til lokale forhandlinger pr. 01.07.2024.

Andre viktige endringer

  • Godtgjøring for lørdags- og søndagsarbeid er hevet.
  • Det er avtalt flere partsarbeid, blant annet for å vurdere strukturelle forhold i kommunens tariffavtale.

Les mer om tariffoppgjøret på Oslo kommunes nettsider.

Nina Pannu

Pressekontakt, Byrådsavdeling for finans
Telefon