Folkehelse

Nordre Aker: Nytt år, nye gratis kurs!

På starten av året er det mye oppmerksomhet rundt endring av gamle vaner til nye vaner som er sunnere for kropp og sjel, eller som kan gi oss bedre livskvalitet på sikt. Det kan vi hjelpe til med!

Aktuelt / Publisert: 29.01.2024

Av Bydel Nordre Aker

Mennesker i aktivitet og lek på vinterslette
Kom i form steg for steg. Det aller første er å melde deg på kurs. Bilde: Bydel Nordre Aker/Oslo kommune.

Kanskje får du en ny rolle i løpet av 2024? Enten at du blir mamma eller pappa for første gang, eller plutselig har en tenåring i hus?

Det kan være vanskelig å starte opp, eller ikke gi opp, helt på egenhånd. Bydelen har tilbud og kurs som kan hjelpe deg på veien til et enda bedre 2024. Kursene er gratis, men enkelte kurs har en liten kursmateriellavgift.

Bydelen har mange forskjellige kurstilbud tilpasset ulike livssituasjoner og faser i livet. Sjekk ut listen med ulike kurstilbud under og ta kontakt om du lurer på noe!

Kurs i vinter/vår 2024

Godt Samlivskurs (for gravide og/eller førstegangsforeldre, uke 9 og 10) 

Parforholdet går ofte gjennom store forandringer og utfordringer når du får barn. Hensikten med kurset er å gi inspirasjon og støtte til nybakte foreldre, i en helt ny rolle.

Kurs for foreldre: Circle of Security (oppstart 4. mars) 

COS er velkjent forskningsbasert kurs som hjelper foreldre til å bedre forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan møte behovene på en omsorgsfull og støttende måte.

Tuning in to Kids (ta kontakt) 

Dette er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram som skal styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet.

Tuning in to Teens (ta kontakt)  

Dette gruppebaserte kurset hjelper foreldre og omsorgspersoner med å redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringer

SMIL-grupper (ta kontakt)

Gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer. Tilbudet er rettet mot hele familien, men barnas opplevelser og behov er i sentrum.

Sinnemestring (oppstart uke 6)

Som kursdeltager får du økt forståelse av forholdet mellom tanker, følelser og handlinger. Ved oppstart gjennomføres det en eller to individuelle samtaler med hver deltaker for å kartlegge utfordringer og gi en innføring i kursets innhold. Deretter er det ukentlige gruppemøter i 10 uker.

ICDP kurs (oppstart 28. februar)

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Kurset består av åtte samlinger med åtte ulike temaer for godt samspill mellom foreldre og barn.

Kunst og utrykksterapi (uke 2)

Kunst- og uttrykksterapi er en type terapi som fokuserer på å bruke kreativitet og kunstneriske uttrykksformer som en måte å utforske følelser, tanker og erfaringer på.

Bra Mat (uke 5 og 11)

For deg som ønsker en varig forbedring av kostholdet gjennom små endringer. Kurset baserer seg på de nasjonale kostrådene.

Sov Godt (uke 6)

Kurset passer for deg med insomni eller lettere grad av søvnvansker, for eksempel om du strever med innsovning, våkner gjennom natten eller for tidlig oppvåkning. Du vil lære om god søvnhygiene og kognitive teknikker for å håndtere søvnvanskene.

Hverdagsglede (uke 7)

I Hverdagsgledekurset tar vi for oss fem grep som gjennom små justeringer i hverdagen kan bidra til endring og økt livskvalitet.

Kurs i mestring av belastning (uke 15)

Opplever du å ha mange stressreaksjoner eller ønsker du å bedre din evne til å mestre belastninger? Få kunnskap og bli bevisst på hvordan tanke- og handlingsmønstre påvirker deg i hverdagen din.

Når livet setter seg i kroppen (februar/mars)

Livet vi har levd bærer vi med oss på godt og vondt. Vi jobber ut fra en forståelse om at tanker, følelser og levd liv henger sammen. Passer for deg med stress, indre uro og bekymringer, utmattelse, kroniske smerter eller smerteproblematikk.

Kurs i mestring av depresjon (ta kontakt)

Opplever du perioder med nedstemthet eller har du milde til moderate depresjonsplager? Her vil du lære teknikker og metoder for å endre på tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder eller forsterker nedstemtheten.

Tobakks- og snusfri (ta kontakt)

Dette er et kurs som gir deg støtte til å slutte å snuse eller røyke. Felles slutte-dato sette i gruppe sammen med de andre deltakerne.

For påmelding eller informasjon om kursene ta kontakt med oss på eposten kurs@bna.oslo.kommune.no

Meld deg på nyhetsbrev

Hvis du ønsker siste nytt fra lavterskeltjenestene Frisklivssentralen, Rask Psykisk helsehjelp og Recoverysenteret i Nordre Aker kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Du kan lese mer om Frisklivssentralen og melde deg på nyhetsbrevet her på denne nettsiden