Egenberedskap

Nå blir det kaldt i Oslo

Mye snø gjør at alt går litt saktere. Nå skal det bli kaldere også. – Husk ull. Hjelp naboer og venner, oppfordrer byrådsleder Eirik Lae Solberg. Slik påvirkes tjenester og tilbud fra kommunen.

Aktuelt / Publisert: 03.01.2024 / 05.01.2024

Av Byrådslederens kontor

Barnehagebarn krysser Finnmarksgata på vinteren.
Det går mot en kald helg i hovedstaden. Ta godt vare på de minste. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Selv om sprengkulda er forbigående, er det bra å være forberedt. Det er viktig å kle godt på deg selv og barna. Husk ull. Hjelp naboer og venner, og be om hjelp tilbake hvis du trenger det, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Skoler og barnehager

Skoler, aktivitetsskoler og barnehager holder i utgangspunktet åpent som vanlig. Skolene må fortløpende vurdere om elevene skal være ute i friminuttene, og om uteskole eller andre aktiviteter ute skal gjennomføres.

– I utgangspunktet tror vi dette kommer til å gå helt fint. Det kan bli noen endringer for barna når det er kaldt, for eksempel at elevene kan få være inne i friminuttet og at utedager blir avlyst, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Kommunen oppfordrer foresatte til å passe på at elevene har varme klær, lue og votter.

Kommunen har ingen anbefalinger knyttet til en grense for når det er uforsvarlig å være ute i Osloskolen.

– Det er viktig å ta hensyn til elever som har luftveisutfordringer som astma eller lignende. For disse kan det være utfordrende å puste inn mye kald luft, sier hun.

Innetemperatur for godt læringsmiljø

Kulde er særlig et problem dersom det oppstår problemer med varmeanlegg, og det følger skolene og barnehagene nøye med på. Utdanningsetaten og bydelene får meldinger fra den enkelte skole eller barnehage dersom det er problemer med snø eller kulde, og kommunen vil gi oppfølging til de som eventuelt har behov for det.

Bjørnsletta skole i Oslo måtte onsdag formiddag sende elevene hjem på grunn av problemer med varmeanlegget. Termometeret målte da bare 13-15 grader inne. Rektor må avgjøre om temperaturen inne er forenlig med et godt læringsmiljø.

– Det er viktig at skolene kontakter gårdeier raskt, om de opplever kaldt inneklima. I samarbeid med vaktmester skal gårdeier gjøre det som er mulig for å få opp temperaturen. Det kan også være aktuelt at gårdeier må skaffe ekstra varmekilder, sier Midtgarden.

Liv og helse

– Vi anbefaler folk å se an været og egen helse. Sørg for at det er godt og varmt hjemme. Dette er ikke tiden for å spare strøm eller ved, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc.

Byråden har tillit til at bydelene leverer hjemmetjenester som ivaretar liv og helse.

– Det er ikke første gang vi opplever kulde i Oslo, og mange deler av landet opplever relativt ofte at det er så kaldt. Hjemmetjenestene vil sjekke om brukerne har vann, strøm og eventuelt ved og vil gjennomføre tiltak hvis dette ikke er tilfellet, sier Korkunc.

Akuttovernatting og sårbare grupper

– Ingen skal være nødt til å sove ute i Oslo når det medfører helsefare. Med det gode samarbeidet vi har med Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner, er vi trygge for at det er plass til dem som måtte trenge overnatting i den kuldeperioden vi har i vente. Vi er i daglig dialog med Frelsesarmeen, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug.

Overnattingstedene Røde Kors og Kirkens bymisjon driver, er ikke fulle.

Velferdsetaten har beredskapsplasser for folk med rusproblemer ved sine institusjoner.

Både kommunen og frivillige organisasjoner tilbyr ekstra innsats i kuldeperioden 4.-8. januar, for å ivareta sårbare personer som overnatter eller oppholder seg ute i Oslo sentrum. Les hva slags hjelp du kan få her.

Avfall

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har meldt om forsinkelser. Kjøreforholdene er svært utfordrende flere steder i byen. Det fører til forsinkelser i avfallsinnsamlingen de neste ukene.

– Vi beklager til de som ikke får tømt avfallet sitt til vanlig tid, men håper på forståelse og tålmodighet for at dette er vanskelige forhold for oss. Vi vil også minne om at det er viktig å måke rundt beholderne sine og fjerne snø og is fra lokkene, sier avdelingsdirektør Marianne Holen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Juletreinnsamlingen følger oppsatt plan, men vent med å sette ut treet.

– I år er det ekstra viktig at folk ikke legger ut treet sitt for tidlig. Slik forholdene er nå, havner trærne i brøytekanter og snøhauger. Det skaper problemer for brøytebilene, og det gjør det umulig for oss å samle inn trærne når innsamlingen først starter. Alternativt kan juletrær leveres til alle de store gjenvinningsstasjonene våre, sier Holen.

Avfallsinnhenting om vinteren.
Snø og kulde blir ekstra utfordrende for store avfallsbiler. Bilde: Klaus Sandvik / Oslo kommune.

Vann og avløp

 • Vann- og avløpsnettet til kommunen skal takle kulde. Driften skal gå normalt.
 • Høye strømpriser gjør at mange skrur av varmen i enkelte rom, både hjemme og på hytta. Det kan føre til store skader i vinterkulda.
 • Husk at rom som ikke brukes, også kan ha vannrør som kan fryse.
 • Prøv å ha jevn temperatur i alle rom. Skulle du være så uheldig at rørene dine fryser, må du iverksette tiltak.
 • Det er når det tiner opp at store vannmengder og skader vil kunne oppstå.

Luftkvalitet

Brann og sikkerhet i hjemmet

 • Fare for brann inne øker når det er kaldt ute.
 • Det er som oftest glemte kokeplater som er den største årsaken til brann i hjemmet, i tillegg til økt belastning på det elektriske anlegget.
 • I tillegg må man passe på stearinlys, og ikke gå fra åpne vedovner som brenner.
 • Med all snøen som har kommet minner vi om viktigheten av å måke fri dine alternative rømningsveier. Fort gjort å glemme i en travel hverdag, mener Oslo brann- og redningsetat.
 • Istapper er gårdeiers ansvar. Kommunen kan ilegge bøter om de får melding om farlige istapper. Gårdeiers plikter er beskrevet i politivedtektene for Oslo kommune

Brøyting og kollektiv

 • Kommunen sparer ikke på strømidler eller brøyteinnsats og vil fortsette med all nødvendig kapasitet for å bedre fremkommeligheten.
 • Bymiljøetaten har tett dialog med Sporveien og Ruter om behov for nødvendige tiltak for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Sjekk Ruter for informasjon om kollektivtrafikken
 • Selv om kommunen driver aktiv kontroll og oppfølging, er det et stort veinett som skal ivaretas, og hjelp fra folk som er rundt i byen er verdifull for både etaten og entreprenørene for å sikre at det blir best mulig. Vi oppfordrer alle til å melde manglende vinterdrift i Bymelding