Gate, transport og parkering

Statens vegvesen har stengt Ring 1

Mandag 1. juli stengte Ring 1 i tre år for all trafikk mellom Oslo Spektrum og Pilestredet ved St. Olavsgate.

Aktuelt / Publisert: 25.06.2024

Av Bymiljøetaten

Starten av Hammersborgtunnelen i Oslo sentrum.
Sommeren 2024 starter oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum. Bilde: Erik Larsstuen.

Dette får konsekvenser for trafikksystemet i Oslo, for naboer, næringsdrivende, de ulike trafikantgruppene og kollektivtrafikken. For å redusere ulempene, gjør Oslo kommune ulike tiltak på kommunale veier.

Mer trafikk på belastede veier

Stengingen får konsekvenser for alle, også de som aldri kjører Ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate ved Pilestredet. Det er fordi stengingen vil føre til mer trafikk på allerede sterkt belastede veier. Det er lurt å tenke gjennom reisevanene sine allerede nå, slik at forandringene blir enklest mulig for alle.

Hvordan kan du legge om reisevanene dine?

Tips til bilister:

  • La bilen stå når du kan, slik at alle som må kjøre kommer frem.
  • Velg et annet tidspunkt enn rushtiden.
  • Samkjør så ofte du kan, da blir det færre biler på veiene.

Tips til syklister:

Tips til kollektivreisende:

Tips til gående:

  • Gå som aldri før!

Jobber for å redusere ulempene

Tiltakene som kommunen gjennomfører i bygatene vil bidra til å redusere ulempene, men fjerner dem ikke.

Tiltakene til Bymiljøetaten skal:

  • Sikre fremkommelighet for nødetatene og andre kritiske funksjoner.
  • Skjerme boliggatene nord for Ring 1 for økt biltrafikk.
  • Opprettholde et trafikksikkert og fremkommelig tilbud for gående og syklende.
  • Opprettholde fremkommeligheten for kollektivtrafikken.