Politikk

Lanserer nytt boligselskap – Oslobolig

Byrådet foreslår å opprette et boligselskap som skal tilby alternativ vei inn i boligmarkedet for personer som ikke kommer inn på det ordinære markedet. Oslobolig opprettes sammen med OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom. DNB blir også med ved å gi finansiering til kundene i Oslobolig.

Pressemelding / Publisert: 20.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Oslo skal være en by for alle. Det å eie sin egen bolig er kanskje det aller viktigste den enkelte har. Men de siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. På ti år har boligprisene økt med rundt 100 prosent. Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Det vil vi gjøre noe med, sier Raymond Johansen (Ap) byrådsleder i Oslo.

Opprettelsen av Selskapet Oslobolig er én av pilotene byrådet jobber med innenfor tredje boligsektor. Oslobolig skal tilby bolig med kjøp av boligkjøpsmodeller til personer som kan betjene månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har anledning til å kjøpe bolig på ordinære vilkår.

I dagens leiemarked vet vi at det er flest aleneboende og aleneforeldre med små barn. Mange barn i familier med lavere inntekt har ofte dårligere boforhold enn andre og familiene og barna må flytte oftere og bo trangere enn andre barn.

– Førstegangskjøpere sliter med å nå egenkapitalkravet på 15 prosent av boligens verdi selv om de har gode muligheter til å betjene et lån. Det er først og fremst disse målgruppene vi ønsker å nå i startfasen, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo.

– Det at Oslo kommune sammen med andre aktører er med på å skape nye muligheter til å komme inn boligmarkedet er et nødvendig politisk grep å ta for å etablere flere nye veier inn på boligmarkedet. Her blir Oslobolig et friskt og godt tilskudd, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

– En tredje boligsektor vil gi mange barn og unge et mer stabilt oppvekstmiljø. Vi vet at særlig enslige foreldre sliter med å komme inn på boligmarkedet, og mange barnefamilier blir i dag nødt til å flytte ut av byen. Derfor skal det bli særlig lettere for enslige foreldre å skaffe seg et hjem gjennom Oslobolig, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Sterke samarbeidspartnere

Oslobolig vil ha et sterk og variert eiersammensetning. OBOS allerede har lang erfaring med ulike boligmodeller Oslobolig vil dra nytte av. Bane NOR Eiendom er også en av Norges største eiendomsaktører med en visjon om å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling. NREP er foreløpig en relativt ny aktør i Norge, men er en godt etablert i Stockholm og København. Det er med andre ord partnere som vil kunne bidra til at Oslobolig får mye igjen utover innskutt kapital i selskapet.

– Vi har i de siste månedene forhandlet oss frem til et godt avtaleverk for et felles selskap. Alle aktørene har uttrykt et ønske om å gjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle, sier Victoria Marie Evensen, byråd for nærig og eierskap.

OBOS er Norges største boligselskap og har de siste årene utviklet og investert i nye boligmodeller, som gir mange flere en vei inn i markedet.

– Det er en anerkjennelse av jobben våre folk har gjort og gjør, at Oslobolig har valgt en løsning basert på deleiemodellen vår. En modell vi har sett fungerer og som det er stor etterspørsel etter. Jeg er veldig stolt over at OBOS er med på denne satsingen. Alle ser utfordringene i boligmarkedet, der stadig flere rett og slett ikke har mulighet til å komme inn, sier Daniel K. Siraj, konserndirektør i OBOS.

Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt og vil bidra til at folk i flere lønnsgrupper kan bo slik til at de kan reise kollektivt til jobb.

– Prisveksten i Oslo forhindrer nå mange fra å komme inn i boligmarkedet, og forskjellene øker. Det er ingen av oss tjent med. Bane NOR Eiendom er med på Oslobolig fordi vi mener at flere bør bli med på boligreisen. Dette skaper ikke bare et mer robust samfunn med mindre forskjeller, men også gode byer og knutepunkt med mangfold. Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør Bane NOR Eiendom.

NREP er et nordisk eiendomsselskap som jobber med utvikling og forvaltning av eiendom. – NREP har som mål å skulle gjøre en forskjell, bidra til å forbedre livene til de som bruker byggene våre, og bruke eiendom til å løse samfunnsutfordringer. Vi har siden NREP ble grunnlagt vært opptatt av bærekraftige investeringer, enten det er miljø og klima, eller sosial bærekraft. Vi vil applaudere at Oslo kommune utviser lederskap og har tatt initiativ til å tenke kreativt om hvordan vi kan løse veien inn på boligmarkedet for de som i dag holdes utenfor. Vi tror at løsningen ligger i samhandling mellom det private og det offentlige, og er veldig glad for at vi har fått muligheten til å bidra her, sier Jannick Huseth, ansvarlig for NREPs boligsatsning i Norge.

Finansiering for boligkjøperne

DNB har vært en pådriver for å øke BSU-grensene slik at det skal være mulig å spare opp egenkapital og tilbyr boliglån til unge med gunstige betingelser. Derfor er det naturlig at vi også blir med som samarbeidspartner i det nye «leie til eie»-konseptet – Oslobolig – og bidrar med lånefinansiering til kunder som trenger det.

– Som Norges største bank har vi i mange år jobbet for å hjelpe unge kunder med å realisere boligdrømmen. Derfor er det naturlig at vi også blir med som samarbeidspartner i Oslobolig og bidrar med lånefinansiering til kunder som trenger det.

– I DNB vil et lån til Oslobolig fungere på samme måte som et vanlig lån, men det vil være betydelig enklere å få finansieringsbevis. Deleie vil føre til lavere krav til egenkapital og lavere gjeldsgrad ved kjøp, men kunden må fremdeles vise til betjeningsevne for leiekostnader som vil være noe høyere, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB.

Fakta

Boligprisene i Oslo er de høyeste i landet. Utlånsforskriften (som erstatter boliglånsforskriften) stiller krav til kundens lånegrense, egenkapital og hvor høy renteøkning kunden kan tåle. For mange er det krevende å nå kravet om tilstrekkelig egenkapital (15 %) for å kunne kjøpe sin egen bolig i Oslo. Nesten 50 % av alle førstegangskjøpere i Oslo får hjelp av foreldre, eller kjøper bolig sammen med andre.

Tilgangen til boliger for «vanlige folk» illustreres gjennom Sykepleierindeksen. Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene som en enslig sykepleie får finansering til å kjøpe. I Oslo har sykepleieindeksen endret seg fra 17 % i 2015 til 1,3 % pr. 30.06.2021.

Målgrupper

  • Førstegangskjøpere med en inntekt lavere brutto inntekt enn 600 000 kroner.
  • Og personer som ikke eier annen bolig med lavere brutto inntekt enn 750 00 kroner.

Helt konkret vil Oslobolig kjøpe prosjekterte og nybygde boliger i Oslo fra utbyggere og selge disse boligene videre til kjøperen i målgruppen gjennom en boligkjøpsmodell. Oslobolig skal i startfasen tilby en boligkjøpemodell som er basert på deleiemodellen. Ambisjonen er å nå 1 000 boliger i løpet av 5-7 år.

Pressekontakt

Ninja Sandemose, ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 90 79 57 60