Politikk

Konstituering av kommuneadvokat

Hanne Harlem tiltrer i stillingen som sivilombudsmann i februar 2020, og fratrer som kommuneadvokat for Oslo kommune fredag 24. januar. Det pågår en prosess for å rekruttere ny kommuneadvokat.

Pressemelding / Publisert: 23.01.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Assisterende kommuneadvokat Trine Christin Riiber konstitueres i stillingen med virkning fra og med den 25. januar og inntil ny kommuneadvokat tiltrer.

Kommuneadvokaten er Oslo kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten er organisert som en etat under Byrådslederens kontor. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden.

Kommuneadvokaten har to hovedoppgaver: Å føre rettsaker for Oslo kommune og å være rådgiver i rettslige spørsmål. Arbeidsoppgavene til Kommuneadvokaten er nærmere presisert i Oslo kommunes rettsinstruks. Det følger av rettsinstruksen at kommunale virksomheter som trenger advokatbistand i og utenfor rettsak, i utgangspunktet har rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten.