Natur, kultur og fritid

Hele Norges guttekor får kulturpris

«Sølvguttene synger julen inn» på NRK er for mange en fast tradisjon hver julaften. Nå får koret Oslo bys kulturpris for sin innsats for landets og byens kulturliv over mange år.

Pressemelding / Publisert: 01.03.2024

Av Bystyrets sekretariat

Bilde i fugleperspektiv av sølvguttene i Rådhushallen
Sølvguttene får Oslo bys kulturpris. Bilde: Elisabeth Wathne.

De fem kunstnerprisene går til KiGO – Kultur i Gamle Oslo, Det Andre Teatret, Oliver Lovrenski, Open House Oslo og Dagny Drage Kleiva.

- Sølvguttene er så nært man kommer en nasjonalskatt! Jeg er stolt av å kunne fortelle at de får den høythengende Oslo bys kulturpris. De er i godt selskap, sammen med Oslo-Filharmonien, Øyafestivalen, Lillebjørn Nilsen, Wenche Foss og Leif Juster for å nevne noen av de mange kulturinstitusjonene som har mottatt prisen, sier ordfører Anne Lindboe.

I begrunnelsen for kulturprisen står det blant annet «Med sin omfattende virksomhet har koret både etablert folkekjære tradisjoner som svært mange har et forhold til, samtidig som de fremfører kormusikk på høyt kunstnerisk nivå.»

- Det er veldig fortjent at Sølvguttene får kulturprisen. I over 80 år har de utviklet seg til å bli en stor og viktig kulturinstitusjon i Oslo, men også i resten av landet. Jeg vil si at ringen er sluttet. Hvert år synger Sølvguttene i rådhuset lille julaften, nå skal de selv hedres i samme bygg, sier leder i kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Bilde av ryggen til to barn i kostymer med vinger
KiGO - Kultur i Gamle Oslo får Oslo bys kunstnerpris. Bilde: C. Haukeli.

Koret ble stiftet av Torstein Grythe så tidlig som i 1940 og har årlig over 150 opptredener, både nasjonalt og internasjonalt. Koret ledes i dag av Fredrik Otterstad og Frikk Heide-Steen.

- Vi i Sølvguttene er stolte og glade over å motta Oslo bys kulturpris! Prisen er en stor motivasjon for å videreføre de tradisjonene og verdiene koret står for - og ikke minst fortsette å fremføre musikk for hele Oslos befolkning. Sølvguttene er en tilnærmet gratis fritidsaktivitet for gutter fra hele byen, og driftes uten nevneverdig økonomisk støtte fra det offentlige. I dag er koret større enn noensinne, både i antall sangere og oppdrag! Vi er stolte over byen vi tilhører, og håper og tror at innbyggerne i Oslo skal få høre guttenes klokkeklare toner i minst 85 år til, sier Frikk Heide-Steen, daglig leder og dirigent i koret.

Bilde fra en opptreden på Det Andre Teatret
Det Andre Teatret får Oslo bys kunstnerpris. Bilde: Emily Read.

Kulturprisen deles årlig ut til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av et diplom og 150 000 kr.

Oslo bys kunstnerpriser

  • KiGO – Kultur i Gamle Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å skape fellesskap og inkludering for barn og unge, med sitt brede tilbud av gratis kulturaktiviteter i bydelen.
  • Det Andre Teatret får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å gi byen et nytt tilskudd til scenekunstfeltet og for å underholde og overraske publikum gjennom teatersport og improvisasjonsteater.
  • Oliver Lovrenski får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å formidle en autentisk, stilsikker og viktig historie om ungdommer i dagens Oslo.
  • Open House Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å vise frem og fremme interesse for arkitektur som finnes i Oslo og omegn. Gjennom sin festival tilbyr de en arena hvor innbyggerne kan dele arkitekturopplevelser og forstå stedenes historie og kontekst.
  • Dagny Drage Kleiva får Oslo bys kunstnerpris for sitt arbeid med scenografien i teateroppsetningen av Døden på Oslo S. De sceniske virkemidlene gir liv til en fortelling som svært mange har et forhold til, og som har bidratt til å lokke et nytt publikum til teaterscenen.

Kunstnerprisene deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene har vært delt ut siden 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Portrett av forfatter Oliver Lovrenski
Oliver Lovrenski får Oslo bys kunstnerpris. Bilde: Jarli Jordan.

Prisene deles ut 21. mars

Ordfører Anne Lindboe og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll, deler ut prisene i Oslo rådhus.

Bilde av en sal med mennesker som ser på noen fremføre i forbindelse med festivalen Open House Oslo
Open House Oslo får Oslo bys kunstnerpris. Bilde: Haakon Harriss.
Portrett av scenograf Dagny Drage Kleiva
Dagny Drage Kleiva får Oslo bys kunstnerpris. Bilde: Teater Innlandet.

Bilder

Du kan laste ned bilder av prismottakerne her.

Pressekontakt

Sofie Nygaard Skeie, kommunikasjonsrådgiver i Bystyrets sekretariat, tlf. 97 68 96 64, e-post: kommunikasjon@oslobystyre.no