Bolig og sosiale tjenester

Full sal under rapportlanseringen "Unge under 30 år i levekårsutsatte områder"

I slutten av april ble rapporten "Unge under 30 år i levekårsutsatte områder" lansert i en fullsatt sal i Holmlia kirken. Rapporten oppsummerer funnene som unge forskere har funnet hos unge under 30 i Bydel Søndre Nordstrand i deres møte med bydelens tjenester.

Aktuelt / Publisert: 08.05.2023

Av Bydel Søndre Nordstrand

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Rapporten kan endre på måten bydelstjenester møter de unge på.
Rapporten "Unge under 30 år i levekårsutsatte områder". Bilde: Bydel Søndre Nordstrand.

I slutten av april ble rapporten "Unge under 30 år i levekårsutsatte områder" lansert i en fullsatt sal i Holmlia kirken. Rapporten oppsummerer funnene som unge forskere har funnet hos unge under 30 i Bydel Søndre Nordstrand i deres møte med bydelens tjenester. En oppfordring til de som jobber i bydelen er å bruke ressursene som bor i ungdommen; å lytte, lære og utvikle tjenester, aktiviteter og møteplasser sammen med dem. Funnen i rapporten gir viktig innsikt til ansatte i Oslo kommune, og kanskje kan den forandre måten man jobber med ungdommer på?

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq, var med på lanseringen og er optimistisk for hvordan funnene kan endre hvordan det offentlige møter de yngre. Han pekte på hvordan arbeidet med rapporten "Unge under 30 år i levekårsutsatte områder" gjør en forskjell på flere måter.

"Dette er nybrottsarbeid. Vi snakker mye om innovasjon i næringslivet, dette er innovasjon i måten vi driver forskning på, innovasjon i måten vi lager politikk på."
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq, var med på lanseringen og er optimistisk for hvordan funnene kan endre hvordan det offentlige møter de yngre.
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq. Bilde: Bydel Søndre Nordstrand.

Prosjekt "UNG Oppsøkende arbeidsmetodikk" er en del av delprogram sysselsetting i områdesatsningen i Oslo og eies av NAV Søndre Nordstrand. Målet med prosjektet er å utvikle en tilpasset arbeidsmetodikk som møter målgruppen unge under 30 som er utenfor jobb, utdanning eller opplæring «der de er».

For å lese rapporten kan man trykke her.


Del 1 Fra forskning og tjenesteyterperspektivet
https://lnkd.in/dd846KdB

Del 2 Ungdomsstemmer presentert av unge forskere
https://lnkd.in/d3x4jxeq