Skole og utdanning

Frokostseminar: Sånn utvikler vi traumeinformerte tjenester

Velkommen til gratis frokostseminar om prosjektet Økt livsmestring torsdag 7. september.

Aktuelt / Publisert: 07.08.2023

Av Utdanningsetaten

Illustrasjon seminar om traumeinformerte tjenester
Bilde: Oslo kommune.

I 2019 ble det vedtatt at Oslo skal bli en traumeinformert by – men hva betyr det i praksis, og hvordan skal vi gjøre dette i arbeidshverdagen?

Meld deg på her

Pilotprosjektet Økt livsmestring jobber med å utvikle traumeinformerte tjenester i Bydel Gamle Oslo. I dette frokostseminaret kan du høre om erfaringer fra prosjektet så langt, både fra engasjerte bidragsytere fra praksisfeltet og prosjektet selv.

Når: Torsdag 7. september, kl. 09:00-10:00
Hvor:
Hagegata 23, kantina i bydelshuset i Gamle Oslo
Passer for: Ansatte i bydeler og kommuner som jobber i oppvekstfeltet, politikere, departementene, organisasjoner og andre interesserte.

Arrangementet vil også strømmes og lenke sendes ut i forkant av arrangementet.

Om seminaret

Gamle Oslo er blant bydelene i Oslo hvor det er store levekårsutfordringer. Dårlig levekår og barndomsbelastninger, som eksempelvis fattigdom, omsorgssvikt eller vold i nære relasjoner, kan komme i veien for livsmestring. Dette øker risikoen for dårlig helse og utenforskap, samt reduserer sjansen for å lykkes på skolen og i arbeidslivet.

Hvordan kan vi hjelpe de ansatte til å møte barn og unge med barndomsbelastninger på en enda bedre måte?

I Økt livsmestring jobber vi for at ansatte skal få et felles kunnskapsgrunnlag og språk som skal oversettes til praktiske ferdigheter. Vi har utviklet en kompetansepakke som kan brukes av alle som møter barn og unge i sin arbeidshverdag.

Program

Dørene åpner kl. 08:30 (lett servering).
Programmet varer fra kl. 09:00-10:00.

Seminaret innledes av Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, og bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Prosjektleder Hege Bjercke Dalheim forteller om hvorfor et traumeinformert kunnskapsgrunnlag er relevant for alle som jobber med mennesker og hvordan prosjektet jobber med å skape varig endring i tjenestene.

Rett fra praksisfeltet har vi med oss rektor fra Tøyen skole, Hilmar Flatabø, og leder ved KIGO (Kultur i Gamle Oslo, Sara Lydiksen. De forteller om sine erfaringer med å jobbe traumeinformert. Hva betyr denne måten å jobbe på for ansatte i hverdagen?

Opptaket legges ut i etterkant.

Kort om prosjektet

  • Prosjektet startet opp 2021 og skal etter planen avsluttes i oktober 2024.
  • Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Gamle Oslo, Utdanningsetaten, politiet og frivillige organisasjoner.
  • Prosjektet er finansiert av Områdesatsingene i Oslo, ved Delprogram oppvekst og utdanning.

Vil du vite mer? Trykk her for å lese om prosjektet.