Budsjett 2024

​​Fortsatt satsing på grønne reiser

​​BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Byrådet øker tilskuddet til Ruter for å opprettholde et godt og fleksibelt kollektivtilbud i Oslo.​ Samtidig fortsetter sykkelsatsingen med over 2 milliarder kroner til forbedring av sykkelveinettet de neste fire årene. ​

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Dame i oransje dunjakke står på bussen og ser ut av vinduet.
Ruter får økt tilskudd for å sikre et godt kollektivtilbud. Bilde: Ruter AS / Nucleus AS / Øyvind Ganesh Eknes.

I byrådets forslag til budsjett for 2024, foreslår byrådet å øke tilskuddet til drift av Ruter med ca. 1,2 milliarder kroner i fireårsperioden.

Ruter har hatt en varig passasjernedgang som følge av pandemien, samt blitt rammet av ekstraordinær prisvekst. For å sikre det gode kollektivtilbudet i Oslo, tilføres kollektivtilbudet en varig økning i driftsmidler på ca. 300 millioner kroner per år, i tillegg til 186 millioner kroner årlig til å dekke prisvekst. Økt tilskudd vil kompensere kollektivsektoren for ekstraordinær kostnadsvekst, styrke kollektivtilbudet i Oslo nordøst og opprettholde kollektivtilbudet på et tilstrekkelig nivå.

– Uten denne bevilgningen, måtte vi kuttet i kollektivtilbudet eller økt kollektivprisene. Det ville vært uaktuelt for byrådet. Gjennom hele pandemien har vi sørget for å opprettholde kollektivtilbudet, og det skal vi fortsette med. Kollektivtransporten har hatt passasjernedgang fordi folk har blitt vant til å reise på andre måter, men svaret kan ikke være å kutte i tilbudet. Da blir det bare verre og flere vil velge bilen. For at flere skal reise kollektivt, er det viktig med hyppige avganger som dekker hele byen, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

– Byrådet har dessuten gjort mye for å gjøre det billigere å reise kollektivt. Vi har blant annet kuttet prisen på månedskortet for barn og unge og innført rabatt på inntil 40 prosent på enkeltbilletter, sier Stav.

Sykkeltilrettelegging gir resultater

Ifølge prognosene vil byrådet ved utgangen av året ha sørget for at nesten 150 km med sykkeltilrettelegging har blitt etablert eller oppgradert de siste åtte årene, og satsingen har gitt gode resultater. Kommunens sykkeltellere viser at sykkeltrafikken har økt med over 50 prosent, og holdningsundersøkelser viser at over tre ganger så mange opplever Oslo som en trygg sykkelby.

– Vi er på ingen måte i mål med satsingen. Vi har kommet langt, men det er fortsatt mye som gjenstår før Oslo er en ekte sykkelby. Byrådets mål er at alle skal kunne sykle trygt, enten de er åtte eller åtti år. Derfor må vi satse enda mer på sykkel fremover, sier Sirin Stav.

– Flere og bedre sykkelveier gjør at flere føler seg trygg på sykkelsetet og dermed sykler mer. Sykkelsatsingen er et gode for hele byen – det blir bedre luft, mindre trafikk og kø, bedre folkehelse og mer byliv, sier Stav.

Nå trapper byrådet opp satsingen og setter av over 2 milliarder kroner til forbedring av sykkelveinettet de neste fire årene. Målet for 2024 er å etablere eller oppgradere 20 km med sykkeltilrettelegging. Samtidig vil byrådet prioritere prosjekter som tetter hullene i sykkelveinettet.

– Vi skal bygge mye sykkelvei over hele byen, samtidig som vi skal prioritere å tette hullene i sykkelveinettet ved å ta tak i komplekse prosjekter som vil kreve mye tid og ressurser å få på plass gode løsninger for, avslutter Stav.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakt

For byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav

Telefon