Gate, transport og parkering

Elbiler ut av kollektivfeltene

For å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken når Ring 1 stenger, fjernes adgangen til å kjøre elbil i kollektivfeltene midlertidig. Omskiltingen starter i mai.

Pressemelding / Publisert: 02.04.2024

Av Bymiljøetaten

Bilde av kollektivskilt
Elbilene må ut av kollektivfeltene når Ring 1 stenges. Bilde: Monica T. Olsen, Bymiljøetaten Oslo kommune.

Bussene må frem

Statens vegvesen stenger Ring 1 i tre år fra 1. juli 2024, i forbindelse med rehabilitering av Hammersborg- og Vaterlandstunnelene. Dette vil føre til økt trafikk på det øvrige veinettet.

Elbiler har frem til nå kunnet bruke kollektivfeltet når det er to eller flere i bilen. Andelen elbiler har imidlertid vært så stor at det tidvis har ført til forsinkelse for bussene.

For å legge bedre til rette for fremkommeligheten til kollektivtrafikken, har Statens vegvesen og Oslo kommune derfor besluttet å fjerne adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus mens Ring 1 er stengt.

"Det er viktig å sørge for at bussene kommer frem. Derfor velger Oslo kommune å ta elbilene ut av kollektivfeltene på de kommunale veiene."
Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten

Omskilting fra mai

Omskilting på de kommunale veiene vil starte i perioden 6.-7. mai og være ferdig innen 1. juli.
Skiltene gjelder fra den dagen de er satt opp. Omskiltingen på riks- og europaveger i Oslo og Akershus skjer i samme periode.

Her kan du lese mer om hva Oslo kommune gjør i forbindelse med stengingen av Ring 1.

Informasjon om stengingen av Ring 1 på Statens vegvesens nettsider.