Helse og omsorg

Digital samboer gjør det tryggere for eldre hjemme

Tirsdag ble RoomMate nr. 10 000 tildelt en beboer i Bydel St. Hanshaugen. Den «digitale samboeren» gjør det enklere for at flere kan bo lengre hjemme og få helsehjelp når de trenger det. Byråd Marthe Scharning Lund (Ap) deltok på markeringen.

Pressemelding / Publisert: 04.07.2023

Av Helse og omsorg

Seksjonssjef Svein-Rune Bjørkmo holder frem RoomMate nr. 10000. Til høyre står byråd Marthe Scharning Lund og smiler. Ved siden av byråden står en blid Jon Slorer fra Sensio.
Seksjonssjef Svein-Rune Bjørkmo viser frem RoomMate nr. 10 000 sammen med byråd Marthe Scharning Lund og Jon Slorer fra Sensio. Bilde: Oslo kommune.

De fleste av oss har det best hjemme og vil gjerne bo hjemme så lenge som mulig. Vi må finne løsninger som gjør det trygt for innbyggerne, enkelt for helsepersonell og er bedre ressursbruk for samfunnet slik at flere får denne muligheten, sier byråden.

I dag utføres hjemmebesøk etter tidsplan og rutiner, ikke nødvendigvis når pasienten trenger det mest. Med digitalt tilsyn blir helsepersonell varslet når pasienten utløser en alarm, enten automatisk eller når man selv trykker på en alarmknapp.

Oslo kommune står overfor en situasjon med økende eldrebefolkning med tilhørende sykdomsbyrde, rekrutteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene, og samfunnsmessige endringer. Dette gjør at vi står overfor en periode med transformasjon av helse- og omsorgstjenestene til mer digitaliserte tjenester. Å øke bruken av velferdsteknologi vil være et vesentlig bidrag for å sikre mer frihet og trygghet for hjemmeboende eldre og mer bærekraft i tjenestene, sier byråden.

RoomMate er et digitalt tilsynsverktøy som er utviklet av Sensio, og leveres til Oslo kommune av HEPRO AS. RoomMate varsler hjemmesykepleien dersom beboeren trenger hjelp.

Bydel St.Hanshaugen har 63 hjemmeboende med RoomMate

Digitalt tilsyn passer for innbyggere med hjemmesykepleie og praktisk bistand, og for beboere i omsorgsbolig eller på sykehjem. Tjenesten er spesielt egnet for personer med stor falltendens, demens og personer med funksjonsnedsettelser, inklusive yngre personer med utviklingshemming.

I dag er det om lag 330 hjemmeboende i Oslo med ulike former for digitalt tilsyn installert. Til sammen 177 hjemmeboende i Oslo har RoomMate. Teknologien er også i bruk på flere av sykehjemmene i Oslo.