Skole og utdanning

Byrådet foreslår ny inntaksmodell for videregående skole

Det rødgrønne byrådet i Oslo er enige om å legge frem en ny inntaksmodell til studiespesialisering som skal bidra til mer sammensatte elevgrupper ved skolene.

Pressemelding / Publisert: 10.08.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for utdanning

Ungdommer sitter samlet i et busskur. De er lent over en mobiltelefon.
Gjeng med ungdom på videregående skole. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

– Dagens inntaksmodell er en ulikhetsmaskin. Derfor foreslår vi nå en ny. Vi er opptatt av at skolen vår skal bygge fellesskap, ikke dyrke forskjeller, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det er store forskjeller mellom de videregående skolene i Oslo. Noen skoler opplever sterk oversøking, høye inntakskrav og elever med svært høyt karaktersnitt fra grunnskolen. Andre skoler har svært få søkere, ingen poenggrense og mange elever med et lavt karaktersnitt.

– Vi skaper ikke gode og mangfoldige miljøer for læring ved at elever med toppkarakterer klumper seg sammen på noen skoler, mens andre skoler nesten ikke har søkere. Det er ikke bra for skolene. Og det er ikke bra for elevene, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Polarisering er gift for samfunnet

– Det var etter at et borgerlig byråd innførte rent karakterbasert inntak til videregående skole i 2009, at forskjellene mellom skolene i Oslo virkelig begynte å øke. Alle de videregående skolene i Oslo er gode skoler med dyktige ansatte, men dagens karakterkonkurranse fører til store forskjeller mellom skolene. Noen er bare åpne for elever med toppkarakterer, mens andre nesten ikke har søkere. Sånn kan vi ikke ha det, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

I 2009 var den høyeste poenggrensen for å komme inn på en videregående skole i Oslo 48,1, mens laveste grense var 25,3. Til sammenlikning er det i 2023 tre skoler med nedre poenggrense på over 50,0, mens fire skoler ikke har noen nedre poenggrense (alle søkere kommer inn).

– Segregeringen i de videregående skolene i Oslo er svært problematisk og fører til at elevene i mindre grad møter folk med en annen bakgrunn og andre erfaringer enn dem selv. Skolen skal ikke bare lære deg faglige ferdigheter, men forberede deg på samfunnet du skal ut i. Mangfold på skolene er en fordel for alle elever, både for de med gode og svakere karakterer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er direkte uansvarlig og svært uheldig for samfunnsutviklingen å sitte stille å se på segregeringen mellom de videregående skolene i Oslo. Polarisering er gift for samfunnet. Det er negativt for alle i samfunnet, fortsetter byrådslederen.

– Friere skolevalg for flere

Byrådet har utredet alternativer til dagens inntaksmodell i flere år og landet på at en ny inntaksmodell vil føre til et mer balansert inntak. Med den nye inntaksordningen vil en del av elevene fortsatt komme inn fordi de har best karakterer, men resten av plassene fordeles mellom elever med ulike karaktersnitt. En liknende ordning er brukt i London siden 1970-tallet.

– Med denne modellen vil mange flere elever ha en reell mulighet til å komme inn på den skolen de ønsker, sammenlignet med i dag. Modellen vil gi et friere skolevalg for flere, samtidig som elevene med de høyeste grunnskolepoengene fortsatt har høyest sannsynlighet til å komme inn på skolene de søker på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– I dag vet vi at elevene ikke konkurrer på likefot. Elevenes grunnskolepoeng henger sterkt sammen med foreldrenes utdanningsnivå. Barn av foreldre med ingen utdanning eller fullført grunnskole har i gjennomsnitt 38,4 grunnskolepoeng, mens barn av foreldre med mer enn fire års universitets- eller høyskoleutdanning har i gjennomsnitt 48,9 grunnskolepoeng, en forskjell på over ti poeng eller en hel karakter, legger Eidsvoll til.

Byrådet fremmer en sak om ny inntaksmodell nå slik at den kan behandles etter valget. Dersom bystyret vedtar ny modell, vil denne gjelde første gang for elevene som begynner i 10. klasse i 2024, altså for inntaket våren 2025.

Pressekontakter

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad
Telefon