Byutvikling

Byrådet foreslår fergeterminal på Vippetangen

Byrådet foreslår en felles fergeterminal for danskebåten og Kiel-fergen på Vippetangen.

Pressemelding / Publisert: 03.08.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling

Vippetangen sett ovenfra med fiskehall, silo og ferge.
Slik kan det bli på Vippetangen, men dette er kun en foreløpig illustrasjon. Bilde: Illustrasjon fra Norconsult.

(Denne saken ble først publisert 29. juni 2023, men publiseres nå på nytt. Saken behandles i byråd torsdag 10. august.)

Forslaget om felles fergeterminal på Vippetangen frigir arealer til byutvikling på Filipstad, samtidig som Kongshavn beholdes som en viktig arealreserve for Oslo havn.

I dag har de to utenriksfergene hver sine terminaler. Kiel-fergen har sin terminal på Filipstad og danskebåten på Vippetangen. Byrådet ønsker på sikt en felles terminal på Vippetangen for de to fergene.

– Vinn-vinn for alle tre

– I dag har byrådet gått inn for at vi skal samle utenriksfergene på Vippetangen, og det vil bli en svært god løsning når vi skal utvikle fjordbyen Oslo fremover, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

– Når vi samler fergene på Vippetangen kan vi avvikle havnearealene på Hjortnes og frigi resten av Filipstad til grønn og fremtidsrettet byutvikling. Vi kan åpne for sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og kultur. Jeg ser også for meg flotte rekreasjonsområder langs fjorden, torg, butikker og serveringssteder, sier byutviklingsbyråden.

– Jeg er glad for at vi får nå en samlet terminal for utenriksfergene. En samlet terminal på Vippetangen sikrer at Kongshavn bevares som godshavn og at mer by- og næringsutvikling på Hjortnes kan være med på å finansiere en god terminal på Vippetangen. Dette er vinn-vinn for alle tre områdene, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Kan gi mer liv på Vippetangen

Samlokaliseringen på Vippetangen kan også gi mer liv på Vippetangen.

– Vi er opptatt av at Vippetangen skal bli et attraktivt sted med kunst, kultur, bevertning, grønne lunger og aktiviteter som gjør Oslo til en enda bedre by for både innbyggere og besøkende. Fergene vil bidra til økt tilstrømming av mennesker til Vippetangen og det vil gi økt byliv i området året rundt, sier Hermstad.

Byrådet mener at Kongshavn bør bevares som godshavn. Oslo trenger en velfungerende, bynær havn. Kongshavn er en avgjørende arealreserve for å nå målet om å flytte mer godstransport fra vei til sjø.

– Oslo er en havneby og vi ønsker å flytte mer gods fra vei til sjø. Sjøtransport reduserer klimagassutslipp, luftutslipp, veiulykker og behovet for å bygge veier. Mye av de tidligere havnearealer er allerede transformert til annen byutvikling, og bruk av Kongshavn er en avgjørende arealreserve for å ivareta kapasiteten fremover, sier Rina Mariann Hansen.

Natur- og klima

Også natur- og klimahensyn har vært viktige i byrådets beslutning.

– Det har vært viktig for oss at fergeterminalen skal gi minst mulig press på den sårbare naturen på øyene og at den ikke skal ødelegge for friluftslivet, småbåtliv og vannaktiviteter på fjorden. Det har vært et viktig premiss for valg av Vippetangen framfor Kongshavn, sier Hermstad.

Saken om plassering av fergeterminal sendes til Oslo bystyre til endelig vedtak. Deretter vil arbeidet med reguleringsprosess for ny, felles fergeterminal igangsettes.

Pressekontakter

For byråd for næring og eierskap

Byrådssekretær Lars Gravråk
Telefon

For byråd for byutvikling

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon