Bystyret

Amund Kveim får St. Hallvard-medaljen for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet

Oslo bys høyeste utmerkelse tildeles Amund Kveim, leder av Østensjøvannets Venner, for sin verdifulle innsats for hovedstaden. Han har vært, og er, en viktig stemme for lokalt miljøengasjement.

Pressemelding / Publisert: 10.03.2023 / 31.08.2023

Av Bystyrets sekretariat

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

St. Hallvard-medaljen har vært delt ut siden 1956 og deles tradisjonelt ut under en høytidelig lunsj i Oslo rådhus. Det er ordfører Marianne Borgen som står for utdelingen 15. mai.

– Amund Kveim er et stort forbilde for mange og en høyst fortjent mottaker av St. Hallvardmedaljen. I over 20 år har han ledet Østensjøvannets Venner og kjempet for å bevare naturen rundt Østensjøvannet. Han har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk. Frivillige fra Østensjøvannets Venner arbeider blant annet med å rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter i området, som et viktig supplement til kommunens innsats. Gjennom Besøkssenter våtmark Oslo, som foreningen står bak, får tusener av Oslo-elever naturkunnskap og naturglede. Amund Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet, sier ordfører Marianne Borgen.

– St. Hallvard-medaljen er en stor ære for meg. Utmerkelsen er likevel først og fremst en oppmuntring til de mange frivillige som arbeider for å bevare Østensjøvannet, Oslos og hele Norges perle. Verdiene her er unike, sårbare og umistelige, og det er derfor oppmuntrende at kommunen setter fokus på dette. Mitt ønske er at man øker både oppmerksomhet, engasjement og ambisjoner for området. La Østensjøvannet bli et utstillingsvindu for hovedstadens natur- og miljøpolitikk. Det er mitt håp at tildelingen bidrar til dette, sier Amund Kveim.

St. Hallvard-medaljen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020-1048). Det er forretningsutvalget i Oslo som vedtar hvem som skal motta medaljen. Les mer om St. Hallvard-medaljen.

Utdeling i Oslo rådhus 15. mai

Medaljen deles ut av ordføreren under en høytidelig lunsj i Oslo rådhus mandag 15. mai. Pressen inviteres til å være til stede under utdelingen. Presseinvitasjon sendes ut i forkant.

Pressekontakter

- Maren Blaalid, kommunikasjonsrådgiver i Bystyrets sekretariat, 41 41 23 34, maren.blaalid@oslobystyre.no - Jens Aas-Hansen, politisk rådgiver for ordfører Marianne Borgen, 47 01 64 50, jens.aashansen@oslobystyre.no