Bystyret

Årsrapport for Oslo bystyre

Nå kan du lese høydepunktene for det politiske arbeidet i Oslo bystyre i 2023.

Aktuelt / Publisert: 30.04.2024

Av Bystyrets sekretariat

Oslo rådhus sett fra sjøsiden.
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg (s. 19)

Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i 2023 ble 64,2 %. Dette var en nedgang fra 2019 da valgdeltakelsen var 67,65%.

Nytt bystyre (s. 7)

I 2023 fikk Oslo et nytt blågrønt flertall i bystyret, med 59 medlemmer. Folkets parti og Senterpartiet mistet sine mandater i bystyret, mens Partiet Sentrum kom inn for første gang.

Ny ordfører (s. 2)

Etter åtte år i rollen overleverte Marianne Borgen både nøkler, ordførerkjedet og gode råd til den nye ordføreren, Anne Lindboe, den 25. oktober 2023.

Saker i bystyret (s. 9 og 28)

I 2023 behandlet bystyret 507 saker, 119 flere saker enn året før. Møtedokumentene er tilgjengelige på eInnsyn.no.

Byrådets budsjettforslag og årsoppgjør er de sakene bystyret bruker mest tid på å forberede og behandle.

En stor del av sakene bystyret behandler er plan- og reguleringssaker.

Innbyggermedvirkning (s. 18)

Interesseorganisasjoner og interessegrupper kan påvirke politiske beslutninger gjennom møter med bystyreutvalgene. Mange av disse innspillsmøtene er knyttet til behandlingen av Oslobudsjettet.

I 2023 hadde de fem bystyreutvalgene hele 308 innspillsmøter, hvor 225 av de var i forbindelse med budsjett.

Innbyggerforlag (s. 30)

Oslos innbyggere kan levere innbyggerforslag for å få bystyret til å behandle saker de er opptatt av.

I 2023 ble det behandlet 27 innbyggerforslag.

Ungdommens bystyremøte (s. 31)

Ungdommens bystyremøte (UBM) er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Her er de fem prioriterte sakene sendt til bystyret i 2023:

  • Osloungdommen krever en handlingsplan mot rasisme nå!
  • Bedre skolehelsetjeneste i Oslo.
  • En tryggere ruspolitikk.
  • Gjør det billigere å være syk.
  • Fritidsaktiviteter for alle!

Les Oslo bystyres årsrapport for 2023