Budsjett 2024

Vil fortsette styrkingen av barnevernet

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Byrådet i Oslo har en klar ambisjon om å bygge opp et godt og trygt barnevern i Oslo. Nå vil de gi ytterligere 19 millioner kroner til å styrke institusjonsbarnevernet.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for utdanning

Jente leker butikk på AKS.
Byrådet har sørget for gratis AKS. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

For å sikre gode barnevernsinstitusjoner som oppleves som trygge av barna selv, vil byrådet styrke institusjonsbarnevernet. Det er tidligere bevilget 12 millioner kroner til dette formålet fra Oslo kommune, og byrådet foreslår nå å bevilge ytterligere 19 millioner kroner.

– Å beskytte barn i sårbare situasjoner er et av de viktigste oppdragene vi har. Vi må sikre at barn får den stabiliteten og omsorgen de trenger i møte med barnevernet. Derfor er jeg stolt over at vi igjen vil styrke barnevernet i Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Kompetanseløft i AKS

Det rødgrønne byrådet har tidligere sikret gratis Aktivitetsskole (AKS) for alle elever på 1.-4. trinn, uavhengig av bosted og foreldrenes inntekt. Denne satsingen har ført til en rekordhøy deltakelse på AKS, og sparer familier med ett barn inntil 25.000 kroner i året. Nå vil byrådet styrke kvaliteten på AKS.

– Vi skrev historie da vi gav alle barn i Oslo gratis AKS. Det er den viktigste velferdsreformen for barnefamilier siden full barnehagedekning for 20 år siden. Nå vil vi gjøre AKS enda bedre for barna ved å gi kompetanseheving til de ansatte og styrke samarbeidet mellom AKS, idretten og kulturskolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Byrådet foreslår å gi 10 millioner kroner til kompetanseheving til ansatte i AKS, samt 10 millioner til å videreføre samarbeidet mellom AKS, Oslo idrettskrets og Oslo kulturskole.

– Vi vet at AKS er viktig for barns lek, sosiale utvikling og språkopplæring, og det har blitt en naturlig forlengelse av skoledagen. Disse midlene vil bidra til å øke kvaliteten og kompetansen i AKS, og sørge for at barna våre får enda større utbytte av dette viktige tilbudet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakt    

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

Karen Mjør, kommunikasjonsrådgiver
Telefon