Gate, transport og parkering

Vil du bidra til trafikksikkerhet i Bydel Søndre Nordstrand?

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak i 2025. Du kan bidra ved å beskrive trafikkmessige utfordringer i bydelen.

Aktuelt / Publisert: 13.05.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Bilde av trafikk på Hauketo
Bilde av trafikk på Hauketo. Bilde: Turid Beate Tveit Mo Edvardsen.

Bymiljøetaten ønsker en kortfattet beskrivelse av den trafikksikkerhetsmessige utfordringen, inkludert adresse/punkt det gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til egnet tiltak, det vil Bymiljøetaten gjøre ut fra beskrivelsen. Bydelen har kun anledning til å levere til sammen 15 prioriterte, konkrete, og kortfattede utfordringer til Bymiljøetaten. Vi vil derfor måtte lage en prioriteringsliste basert på innkomne innspill.

Mal for innspill

Det er viktig at dere bruker malen fra Bymiljøetaten når dere skal sende innspill, og at utfordringene formuleres så konkret og kortfattet som mulig. Kun innspill som fylles inn i malen tas med i vurderingen. Hvert punkt må avgrenses til å inneholde utfordring på ett sted, ikke en oppsamling av flere. Det vil gjøre det enklere for bydelen å vurdere alle innspillene før den endelige prioriteringslisten skal oversendes til Bymiljøetaten.

Last ned mal for innspill i Word.

Innspill sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no og må merkes med «24/13220 – Trafikksikkerhetstiltak 2025»

Frist for å sende innspill er 28. juni

Saken skal behandles politisk i Bydel Søndre Nordstrand i møterunden som avsluttes med møte i bydelsutvalget 12. september 2024. Vi ber om at innspill sendes til bydelen senest innen fredag 28. juni 2024. Det er viktig at fristen for å sende inn innspill til bydelen overholdes på grunn av intern frist for å ferdigstille saken før den legges frem for bydelens politikere.

Innkomne forslag vil ikke bli besvart, men vil være en del av saksdokumentene til behandling i bydelsutvalget, og vil bli publisert ca. en uke i forkant av møtet. Bydelsutvalgets vedtak vil oversendes til Bymiljøetaten for vurdering og videre oppfølging i etterkant av møtet.