Politikk

Saker behandlet i byråd 25. oktober

Byrådet behandlet en sak om konstituering av nytt byråd.

Saker i byrådet / Publisert: 25.10.2023

Av Byrådslederens kontor

Byrådene har sitt første konstituerende møte.
Byrådsmøte (f. v.): Saliba Andreas Korkunc, Julie Remen Midtgarden, James Stove Lorentzen, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg (i midten), Anita Leirvik North, Marit Kristine Vea, Julianne Ferskaug. Bilde: Sturlason.

Saker som avgjøres av byrådet

Konstituering av byrådet

Raymond Johansen fratrådte som byrådsleder 25. oktober 2023. Når byrådslederen selv fratrer, fratrer hele byrådet.

På vegne av bystyret har ordføreren gitt Eirik Lae Solberg i oppdrag å danne et nytt byråd. Byrådslederen vedtok følgende sammensetning av byrådet:

  • Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)
  • Byråd for finans Hallstein Bjercke (V)
  • Byråd for miljø og samferdsel Marit Kristine Vea (V)
  • Byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H)
  • Byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden (H)
  • Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H)
  • Byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V)
  • Byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H)

Les pressemeldingen her.

Se hele saken

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.