Politikk

Nytt byråd i Oslo

Det nye byrådet ble konstituert i dag kl. 09.30. Byrådet Lae Solberg utgår av Høyre (H) og Venstre (V).

Pressemelding / Publisert: 25.10.2023

Av Byrådslederens kontor

Oslo kommunes nye byråd presenteres i Rådhusets borggård.
Oslo kommunes nye byråd (f. v.): Saliba Andreas Korkunc, James Stove Lorentzen, Julie Remen Midtgarden, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg, Julianne Ferskaug, Marit Vea og Anita Leirvik North. Bilde: Sturlason.

– Vi gleder oss til å sette i gang med å gjøre Oslo til en enda bedre by. For meg er jobb nummer én å gi barn og unge i Oslo en best mulig start på livet, og at de får muligheten til å forme sin egen fremtid. Det krever en god skole som ser den enkelte elev, og trygge oppvekstmiljøer for alle barn, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Oslo skal bli en merkbart grønnere by. Vi skal ta vare på naturen og lage flere parker og grøntområder. Vi skal kutte klimagassutslipp, og vi skal gjøre det sammen med innbyggerne. For ingen skaper verdens beste by alene, sier finansbyråd Hallstein Bjercke.

Byrådet styrer etter byrådsplattformen som ble offentliggjort 24. oktober.

Byrådets sammensetning

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)

Byråd for finans Hallstein Bjercke (V)

Byråd for miljø og samferdsel Marit Kristine Vea (V)

Byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H)

Byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden (H)

Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H)

Byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V)

Byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H)

Endringer i byrådsområdene

Antall byrådsavdelinger går fra ni til åtte. Byrådsavdelingen for næring og eierskap slås sammen med byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. Frivillighetsfeltet flyttes til byrådsavdelingen for sosiale tjenester. Fornebuetaten flyttes til den nye byrådsavdelingen for kultur og næring.

Barne- og familieetaten flyttes til byrådsavdelingen for sosiale tjenester, og voksenopplæring og fagskolene flyttes til byrådsavdelingen for utdanning.

Digitaliseringsetaten Oslo Origo flyttes til byrådsavdelingen for finans.

Byrådssekretærer

Byrådsleders kontor

Stabssjef Kjerstin Owren (H)

Byrådssekretær for kommunikasjon Rune Dahl Franck (H)

Roble Wais (H)

For byråd for finans

Kristin Dubland Marken (V)

Andreas Skjæret (V)

For byråd for miljø og samferdsel

Audun Bonde (V)

Martha Grønning (V)

For byråd for helse

Daniel Lyngseth Fenstad (H)

For byråd for utdanning

Hassan Nawaz (H)

For byråd for byutvikling

Kommer

For byråd for sosiale tjenester

Tor Frøytvedt Dahl (V)

For byråd for kultur og næring

Kommer

Byrådet på oslo.kommune.no

Bystyremøte

Det nye bystyret har sitt første møte i dag, onsdag 25. oktober klokken 15. Møtet kan følges her.

Pressekontakter

For Byrådslederens kontor

Telefon

Rune Dahl Franck

Byrådssekretær for kommunikasjon
Telefon