Politikk

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse søker kandidater

Bydel Grünerløkka søker kandidater til Råd for personer med funksjonsnedsettelse. For å ivareta kjønns- og aldersbalansen, oppfordrer vi spesielt yngre menn om å søke.

Aktuelt / Publisert: 12.01.2024

Av Bydel Grünerløkka

Medlemmer av  Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Medlemmer i rådet: Glenn Tolderlund (leder), Eva Årseth, Solveig Rostøl Bakken (vara), Solveig Magnusson (nestleder). Bilde: Sigrun Øyre Gundersen.

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse har møter 7 ganger i året. Møtedeltagelse honoreres. Valgperioden er for 2023-2027.

Meld din interesse på postmottak@bga.oslo.kommune.no. For mer informasjon kan du ta kontakt med sekretær, Sigrun Øyre Gundersen på telefon 90 18 60 34.

Om Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.