Politikk

Bli med i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka søker nytt medlem til eldrerådet. Eldrerådet er en viktig ressurs for å sikre at eldre innbyggere får sin stemme hørt og behov ivaretatt.

Aktuelt / Publisert: 08.02.2024

Av Bydel Grünerløkka

Dronebilde av Grünerløkka. Området rett nord for Sofienbergparken.
Dronebilde av Grünerløkka. Bilde: Nedim Dizdarevic.

Er du en engasjert og omsorgsfull person som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet? Har du interesse for lokale saker og interesse av å representere eldre i Bydel Grünerløkka?

På grunn av kjønnsbalanse søker vi menn. Du som er pårørende er også velkommen til å melde din interesse og vi søker alle aldre. Bosted i eller i nærheten av Bydel Grünerløkka er en fordel, men ikke et krav.

Grünerløkka eldreråd har møter på dagtid 7 ganger i året. Møtedeltagelse honoreres. Valgperioden er for 2023-2027.

Meld din interesse på postmottak@bga.oslo.kommune.no. For mer informasjon kan du ta kontakt med sekretær, Sigrun Øyre Gundersen på telefon 90 18 60 34.

Frist for å melde interesse er 1. mars.

Om Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.