Helse og omsorg

Lavterskeltilbudet har økt i popularitet: gratis kurs i mestring av angst og depresjon

For mange er det krevende å få tilgang til et offentlig psykologtilbud. Rask psykisk helsehjelp (RPH) i bydel Østensjø har hatt massiv pågang de siste årene. RPH Østensjø tilbyr spesielt kurs, noe som gjør at de kan gi et hjelpetilbud til mange søkere samtidig uten lange køer.

Aktuelt / Publisert: 11.08.2023

Av Bydel Østensjø

RPH, team bydel Østensjø 2023
RPH, team bydel Østensjø 2023. Bilde: Espen Andreas Landsverk Kittelsen.

Psykologtilbudet

Mange som søker om hjelp fra RPH starter gjerne med kurset «Kognitiv metode – introduksjonskurs». Kurset er et tilbud for deg som bor i bydelen, er over 18 år og strever med lettere til moderate former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Er du mer alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS), eller vurdere andre hjelpetilbud. Det er flere som har forventninger om at psykologisk behandling må gis gjennom en til en samtaler, og selv om det for mange er riktig behandling, tilsier også erfaring at for flere så kan kursdeltakelse bidra til positive endringer - blant annet av å kunne se flere som sliter med det samme.

Ikke gruppeterapi

Kurset er basert på undervisning og er ikke en type gruppeterapi. Kursdeltakere mottar opplæring i kognitiv teori med tilhørende teknikker og metoder som skal bidra til mestring av angst og depresjon. Det er altså ikke nødvending å fortelle om egne personlige problemer under kurssamlingene, da kurset vil bestå av undervisning og enkelte diskusjonsoppgaver.

Vi har alle en psykisk helse

Det å lære mer om angst, depresjon, og hvordan tanker, følelser, atferd og kroppslige reaksjonsmønster henger sammen, virker for mange normaliserende. Gjennom kurset lærer deltakerne om angst og depresjon som ofte henger sammen. I tillegg til å lære om angst og depresjon, så er også et kursmål å lære mer om hva som kan styrke den psykiske helsen - det trengs heller ingen diagnose for å delta på kurset.

«Kognitiv metode introduksjonskurs»

Kurset består av 4 ukentlige samlinger, der hver samling varer i 2 timer.

• Samling 1 Hva er kognitiv terapi? Hvordan kan bevissthet om personlige mål og verdier være til hjelp i en endringsprosess? Hva er sammenhengen mellom tanker og følelser?

• Samling 2 Depresjon: kjennetegn, årsaker og forekomst. Verktøy for å mestre depresjon.

• Samling 3 Hva er angstens fysiologi? Hvordan påvirker angsten tankene våre? Verktøy for å mestre angst og bekymring.

• Samling 4 Hva er selvmedfølelse? Hvordan bruke selvmedfølelse for å mestre egne utfordringer? Forebygging, mestring av tilbakefall og veien videre.

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne tilgang til kunnskap og ferdigheter for å kunne hjelpe seg selv. Tidligere deltakere har også sagt at det å møte andre bidrar til at man ikke lenger føler seg alene i problemene.

Endring kan skje allerede på kurs

Målet med kurset er å tilby tidlig hjelp for mestring av angst og depresjon slik at plagene ikke blir verre. Deltakerne oppfordres allerede under kurset å ta i bruk metoder og strategier for å mestre egne problemer, dette gjøres blant annet gjennom hjemmeoppgaver. Alle kursdeltakere får tilsendt en epost med et arbeidshefte som inneholder informasjon om kognitiv terapi, angst, depresjon og alle hjemmeoppgavene. Det å jobbe aktivt med hjemmeoppgavene bidrar til at generell psykologisk teori blir mer personlig. Hjemmeoppgaver, sammen med undervisningen, kan danne grunnlag for at kursdeltakerne utvikler et bredt repertoar av mestringsstrategier, som kan brukes på en fleksibel måte for å mestre egne utfordringer.

Etter kurset

Etter kurset anbefaler vi kursdeltakere å jobbe med verktøyene i minst to uker. Kurset kan i seg selv være tilstrekkelig for å jobbe videre med egne problemstillinger som hjelp til selvhjelp. Dersom en kursdeltaker kjenner behov for individuelle samtaler etter å ha jobbet med verktøyene i to uker etter kurset, er det mulig å ta kontakt for individuelle samtaler. Økt kunnskap er viktig i starten av all terapi, etter å ha deltatt på kurs så tilsier erfaring at man vil ha lært seg mye kunnskap som kan være til hjelp i senere terapi. Selv om det er mye forskning som viser at kognitiv terapi hjelper for mange, så finnes det ikke en terapimetode som fungerer for alle. Hvis man gjennom kursdeltagelse oppdager at kognitiv terapi ikke passer for egne problemstillinger på det aktuelle tidspunktet, kan det heller bidra til tydeliggjøring av et behov for å søke om annen hjelp. Andre hjelpetilbud kan drøftes med f.eks. fastlegen, se også gjerne nettsiden til Oslo kommune om psykisk helsehjelp.

Er du interessert i kurs?

Ta kontakt med sentralbordet på Seksjon Psykisk Helse og Rus, Bydel Østensjø, tlf. 23 48 00 50, spør etter Rask psykisk helsehjelp. En fra vårt team vil deretter ringe deg tilbake.

Seksjon Psykisk Helse og Rus, bydel Østensjø

Telefon