Barnehage

Prisvinnende barnehageprosjekt i Bydel Søndre Nordstrand

Anita Berge og Jettegryta barnehage i Bydel Søndre Nordstrand fikk denne uka utdelt den gjeve prisen "Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur" for mangfolds- og medvirkningsprosjektet "Stille!"

Aktuelt / Publisert: 23.08.2023

Av Bydel Søndre Nordstrand

Anita Berge fra Jettegryta barnehage, Kathrine Pedersen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Frode Thorjussen, enhetsleder for Enhet barnehager i Bydel Søndre Nordstrand, og Mette Tollefsrud, OsloMet.
Anita Berge fra Jettegryta barnehage, Kathrine Pedersen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Frode Thorjussen, enhetsleder i Bydel Søndre Nordstrand, og Mette Tollefsrud, OsloMet. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

Stillebøker

I prosjektet "Stille!" utforsker barnehagen bruken av såkalte stillebøker, altså bildebøker uten tekst. Juryen sier prosjektet at viser en utmerket måte å arbeide med både mangfold og barnemedvirkning.

– Vi er veldig glade for denne prisen, sier Anita Berge, styrer i Jettegryta barnehage. Den er en viktig anerkjennelse av måten vi i Jettegryta og Bydel Søndre Nordstrand jobber på. Vi endrer praksis gjennom dette prosjektet, måten vi tenker rundt bøker, stillhet og flerspråklighet. Samarbeidet med OsloMet får oss i barnehagene til å bli bedre, til å utforske nye metoder å jobbe på. Det er også avgjørende at bydelen ved enhetsleder Frode Thorjussen er så støttende og positiv til nytenkning, utvikling og innovasjon innen barnehagesektoren.

Vi ser styrer i barnehagen smile med pris.
Styrer Anita Berge tar imot prisen på vegne av barnehagen. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

Samarbeid med OsloMet

Bakgrunnen for prosjektet er et utviklingsprosjekt mellom bydelen og OsloMet.

– Alle styrerne i barnehagene i bydelen har deltatt i kurs i mangfoldsledelse. En del av dette var å utvikle et forskningsprosjekt, forteller Anita Berge.

Til prosjektet tok Jettgryta utgangspunkt barnehagens unike situasjon, med 70 barn som snakker 25 forskjellige språk.

– Det er en veldig spennende barnegruppe å jobbe med. I barnehagene er det ofte fokus på å øve på det norske språket. Og det er viktig, men barna har så mange andre ressurser enn bare språket. Dette ønsker vi å fokusere på, alt barna kan bidra med, ikke begrensningene. Vi i barnehagen tenker at språkmangfoldet er en ressurs, sier Berge.

Pedagogisk leder Lars Natvik og Anita Berge viser fram den største stilleboka barnehagen har. Den er blitt kjøpt inn for pengene som fulgte med barnehageprisen.
Pedagogisk leder Lars Natvik og Anita Berge viser fram den største stilleboka barnehagen har. Den er blitt kjøpt inn for pengene som fulgte med barnehageprisen. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

Økt engasjement etter stillebok-prosjektet

Det er mye som har endret seg i barnehagen etter at de satte i gang med stillebok-prosjektet.

– Stillebøkene har et stort tolkningsrom, vi ser at barna får brukt seg selv på en annen måte. Noen leser dem på norsk, noen på morsmålålet sitt, noen velger å tegne, og noen danser det de ser i bøkene. Og ungene diskuterer innholdet i bøkene, det er også en god øvelse i å tenke ulikt. En stillebok har rett og slett mange historier som kan fortelles, avslutter Berge.

Begeistret for prosjektet

Juryen er svært imponerte over hva Jettegryta med dette prosjektet har fått til.

I jurybegrunnelsen sier de at barnehagen viser et bevisst forhold til å speile dens mangfold gjennom å introdusere barna for varierte kunstinntrykk og kunstuttrykk. De ble raskt begeistret for dette prosjektet og opplever at det tilfører noe nytt.

"Prosjektet viser en forbilledlig måte å jobbe med mangfold og barns medvirkning. Møtet med bøkene starter med det sanselige, og gjennom å skape gode miljøer rundt bøkene, skapes estetiske opplevelser ut fra barnas interesser. Aksjonsformen viser seg å være en god form der prosjektet er i stadig utvikling og bevegelse. Det er gledelig for juryen å se at prosjektet er et felleseie for hele barnehagen, der alle i personalgruppa er involvert og at det foregår over tid.»

Om prisen:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har delt ut barnehageprisen siden 2008. Gjennom prisen ønsker KKS å løfte frem bruken av kunstfag og estetiske læringsprosesser i barnehagene, til inspirasjon og læring for sektoren som helhet. Barnehager fra hele landet har sendt inn søknadene sine, der de har dokumentert prosjekt knyttet til fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Prisen deles ut som en honnør til de barnehagene som jobber spesielt godt med dette fagområdet.