Politikk

Oslobudsjettet 2020: Plass til flere i kultur og idrett

Kunst og kultur, fysisk aktivitet og frivillig arbeid gir viktig innhold og kvalitet i livene til alle som bor i Oslo. Deltakelse i felles opplevelser og møteplasser er med på å skape tilhørighet, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådets ambisjon er å styrke den kulturelle grunnmuren med tilbud som når ut til alle. I 2020 passerer byen flere viktige milepæler. Det nye hovedbiblioteket åpner til våren og det nye Munchmuseet åpner før sommeren. Nye Jordal Amfi åpner til høsten 2020. Med dette er tre store arenaer for felles opplevelser på plass. Samtidig begynner bygging av det nye Tøyenbadet.

Oslo mangler fortsatt svært mange idrettsanlegg for å nå opp til landsgjennomsnitt. Gjennom mange år har det vært opparbeidet et stort etterslep på både nybygg og rehabilitering. De neste årene skal kommunen investere 6 milliarder i nye anlegg, inkludert rehabilitering av eksisterende anlegg for over 100 millioner. Det løpende vedlikeholdet av idrettsanlegg styrkes med 10 millioner årlig.

Rommen scene- og kultursenter i Groruddalen har utviklet seg til å bli en scene for hele byen. Det er startet opp et godt samarbeid med det Norske Teateret og andre aktører. Byrådet vil overføre driften til Kulturetaten.

Oslo eier 45 kultureiendommer som består av både kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg. For tiden pågår rehabilitering av Toftes gate 69 og Frogner hovedgård, brannsikring av Kirkeristen og rehabilitering av Hudøy. Fra 2020 dobles potten for løpende rehabilitering av kultureiendommer til 10 millioner årlig.

Bruken av Myntgata 2 og Ila hybelhus til midlertidige atelierer for kunstnere medførte en økning i produksjonslokaler på 70 %. Byrådet bevilger 6,3 millioner for 2020 til videreføring av utleie av de 158 kunstneratelierene på Ila pensjonat og i Myntgata 2 til subsidierte leiepriser.

Flerbrukshaller, bad- og svømmeanlegg, friidrettsanlegg samt rehabilitering av eksisterende anlegg som kunstgressbaner, ski- og alpinanlegg er prioriterte. Byrådet viderefører den historiske satsingen på å bedre idrettstilbudet i Oslo.

Følgende idrettsanlegg er ventet å bli ferdigstilt i 2020:

 • Jordal amfi
 • Sonja Henie ishall
 • Tre nye flerbrukshaller: Grorud, Ullern og Vestli skole
 • Høybråten og Haraløkka friplasser (nærmiljøanlegg for friidrett)
 • Ekeberg servicebygg
 • Rehabilitere to kunstgressbaner og bygge en ny 7’er kunstgressbane på Manglerud
 • Midlertidig bad på Økern
 • Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt og vil være under bygging/gjennomføring i 2020:
 • Nye Tøyenbadet med flerbrukshall
 • Korsvoll flerbrukshall

Følgende prosjekter er under planlegging/prosjektering og er aktuelle for oppstart i 2020 og 2021:

 • Valle Hovin kunstis
 • Manglerud bad
 • Stovner bad
 • Reetablere Jordal kunstgress med undervarmeanlegg
 • Dælenenga flerbrukshall
 • Majorstua flerbrukshall
 • Løren flerbrukshall og aktivitetspark
 • Skullerud arenabygg og driftsgarasje
 • Rehabilitering Jerikobakken, Sloreåsen og Leirskallen alpinanlegg

Byrådet viderefører halvert pris for barn i de kommunale badene.

– For å få flere med i idrett starter vi opp et samarbeid med idretten om tilbud i Aktivitetskolen neste år. Vi prøver allerede ut kulturskoletilbud i aktivitetsskolen. Slik håper vi å gjøre terskelen enda lavere for å delta, sier Rina Mariann Hansen.

Pressekontakt

Beate Svenningsen