Budsjett, regnskap og rapportering

Oslo kommune kredittvurderes til toppkarakter

S&P Global Ratings gir Oslo kommune den høyeste karakteren «AAA with stable outlook» i en fersk kredittvurdering.

Pressemelding / Publisert: 15.05.2023

Av Byrådsavdeling for finans

Etter en bred kredittanalyse utført første halvår 2023 fornyes Oslo kommunes toppkarakter hos ratingbyrået S&P Global Ratings.

– Jeg er glad for at Oslo kommune beholder den aller høyeste kredittvurderinga. Analysen til S&P viser at Oslo har en svært sterk evne til å møte sine økonomiske forpliktelser. At karakteren er stabil over tid gjenspeiler ansvarlig og trygg økonomisk styring, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Ved å utstede AAA-vurdering til Oslo kommune bekrefter S&P Global Ratings konklusjonen fra forrige kredittvurdering fra 11. november 2022. Der løftet ratingbyrået fram sterk budsjettdisiplin og økonomisk risikostyring med tett grep om gjeld og likviditet, selv i en krevende makroøkonomisk situasjon.

– Oslo kommunes kredittverdighet er solid, og når S&P sier at framtidsutsiktene er stabile, betyr det at de forventer at kommunen vil beholde den høyeste karakteren framover. Det er et kvalitetsstempel jeg stolt av, avslutter finansbyråden.

Pressekontakt  Byrådsavdeling for finans

Kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon