Politikk

Nytt bydelsutvalg på Frogner

Tirsdag 14. november ble det nye bydelsutvalget konstituert og kan nå sette i gang det politiske arbeidet.

Aktuelt / Publisert: 16.11.2023

Av Bydel Frogner

Frogner Bydelsutvalg, medlemmer og varamedlemmer
Nytt bydelsutvalg på Frogner med varaer. Bilde: Ole-Petter Spaun.

I Bydelshuset på Frogner møttes nyvalgte medlemmer og varamedlemmer i det nye bydelsutvalget for et konstituerende møte. Med et felles mål om å ivareta bydelens interesser og forbedre livskvaliteten for innbyggerne, skal disse lokalpolitiske ildsjelene samarbeide i saker som har stor betydning for bydelen.

Bydelsutvalget for perioden 2023-2027 representeres av 15 bydelspolitikere fra seks ulike partier, der nye og gamle stemmer skal ta del i lokaldemokratiet de neste fire årene.

Valget ble holdt parallelt med kommunevalget, og bydelsutvalget er den øverste politiske ledelsen i Bydel Frogner. Medlemmene er bydelens folkevalgte organ, som er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen.

Det nye bydelsutvalget kombinerer også kontinuitet med fornyelse, der seks av medlemmene også tjenestegjorde ved forrige periode (2019-2023). Mette Burkeland (H), Carl-Henrik Sand Bastiansen (H), Tore Wilken Nitter Walaker (V), Inger Huseby (Ap), Marie Johanna Salbuvik Iden (H) og Birgitte Langballe (H) var også medlemmer i bydelsutvalget ved forrige periode.

Disse vil bringe med seg verdifull erfaring og kunnskap om bydelens utfordringer og muligheter.

Det nye bydelsutvalget har representanter fra seks partier:

· Høyre: 8 representanter

· Arbeiderpartiet: 2 representanter

· Venstre: 2 representanter

· Fremskrittspartiet: 1 representant

· Miljøpartiet De Grønne: 1 representant

· SV - Sosialistisk Venstreparti: 1 representant


Følgende politikere er valgt inn i bydelsutvalget for 2023-2027:

Carl-Henrik Sand Bastiansen (Høyre) - BU-leder

Mette Burkeland (Høyre) - nestleder

Marcus Bøhn (Høyre)

Tore Wilken Nitter Walaker (Venstre)

Inger Huseby (Arbeiderpartiet)

Marie Johanna Salbuvik Iden (Høyre)

Cathrine Scharff Thommessen (Miljøpartiet De Grønne)

Celina Eva Anker-Rasch (Høyre)

Trude Mette Gulbrandsen (Fremskrittspartiet)

Karin Harnæs (SV - Sosialistisk Venstreparti)

Nikolai Bjerke Dyvik (Høyre)

Michael Hopstock (Høyre)

Merethe Britt Sunde (Venstre)

Jon-Torgeir Lunke (Arbeiderpartiet)

Birgitte Langballe (Høyre)

Bydelsutvalget på Frogner
Bydelsutvalget på Frogner. Bilde: Ole-Petter Spaun.
Carl Henrik Sand Bastiansen , ny BU-leder
Nyslått leder for Bydelsutvalget Carl Henrik Bastiansen. Bilde: OP Spaun.