Politikk

Nye regler for elsparkesykler i Oslo

Byrådet har i dag vedtatt å nattestenge for bruk av elsparkesykler mellom klokken 23 og 05, og setter tak på 8 000 elsparkesykler i Oslo. I tillegg innføres en rekke andre tiltak for å sikre fremkommelighet og trygghet i Oslos gater.

Pressemelding / Publisert: 13.07.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet i Oslo har i dag vedtatt en lokal forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Forskriften har vært på høring, og den største endringen er at det nå blir nattestenging mellom kl. 23 og 05 hver dag.

- Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for blinde, svaksynte, rullestolbrukere og eldre. Vi har jobbet i ekspressfart for å få på plass en forskrift, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Etter at byrådets forslag til forskrift ble sendt på høring, har Oslo universitetssykehus kommet med en klar oppfordring om å stenge for utleie allerede klokken 23. I juni var det nemlig flest skader i timen før midnatt.

- De to viktigste tiltakene er å redusere antall elsparkesykler fra over 20 000 til 8 000, og å innføre nattestenging. Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie mellom klokken 23 og 05 alle dager. I tillegg vil vi blant annet stille krav om hvor elsparkesykler kan brukes, sier Stav.

- Gatene i Oslo skal være trygge for alle. El-sparkesykkel-situasjonen i sommer har blitt enda verre enn vi fryktet, fordi vi ikke fikk lov av regjeringen til å regulere dette tidligere, og aktørene i alt for liten grad har tatt ansvar, til tross for tydelige oppfordringer. Nå sørger vi for regler som gjør at dette kan bli et positivt bidrag i byen, i stedet for en farlig plage, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Den nye forskriften vil være gjeldende fra begynnelsen av september. Utleieaktørene som driver i dag vil få informasjon om prosessen videre. Kommunen må følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og forskriften vil om kort tid kunngjøres før det åpnes for å søke om tillatelse til å leie ut elsparkesykler.

- I mellomtiden har jeg en klar forventning om at utleieaktørene tar situasjonen vi står i på alvor, og iverksetter de kravene vi stiller med det samme. Når omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler er så stort at helsevesenet roper varsku, må aktørene også ta selvstendig ansvar for situasjonen, sier Stav.

De viktigste tiltakene i forskriften:

  • Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8 000, og fordeles på de aktørene som får tillatelse etter søknad.
  • Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca følger ringveiene.
  • Tilbudet må stenges om natten mellom 23 - 05.
  • Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.
  • "Stilletid" for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Se byrådssaken (PDF 0,5 MB)

Kontakt

Byråd Sirin Hellvin Stav
Pressekontakt byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Tlf: 904 71 999
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no