Bolig og sosiale tjenester

Nå fylles de nye flyktningboligene

I slutten av april fikk byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug og bydelsutvalgets leder Bjørn Strøm omvisning i de nye flyktningboligene i Skøyenkroken 11.

Aktuelt / Publisert: 06.05.2024

Av Bydel Østensjø

Bildet viser fem mennesker som står i en gang i Skøyenkroken 11.
Bydelsutvalgets leder Bjørn Strøm, byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug, og fagsjef i Boligbygg Svein Gjønnes står her sammen med Vladyslava og Serhii som kom fra Ukraina i februar. Bilde: Harald Wisløff / Boligbygg Oslo KF.

– Oslo skal stå foran i å ta imot de flyktningene staten ber oss om, uavhengig av hvor de kommer fra. Vi skal bygge boliger for å huse dem, og samarbeide med frivillighet og næringsliv for å raskt integrere folk i samfunn og arbeidsliv, sier byråd Julianne Ferskaug.

Prosjektet i Skøyenkroken har blitt gjort klart på kort tid takket være et godt samarbeid på tvers av aktører i kommunen. Det er Boligbygg Oslo KF som har hatt ansvar for bygginga. Byråden fortsetter:

– Jeg vil berømme ansatte i Oslo kommune som står på for å få på plass disse boligene: bydelene, Boligbygg og Oslobygg. Jeg håper at den innsatsen kommunen legger inn med å tenke alternative boligformer vil bidra til å lette trykket på et allerede presset boligmarked.

Leder av Østensjø bydelsutvalg Bjørn Strøm ønsket de nye flyktningene velkommen til bydelen og pekte på det store behovet for flere boliger i Østensjø. Siden 2022 har bydelen bosatt 404 flyktninger, 52 av disse er bosatt i 2024. Bjørn Strøm takker de ansatte i bydelen for innsatsen de legger ned for å få dette til:

– Bydelene skal sørge for at de som kommer hit blir fulgt opp på best mulig måte. De får tett oppfølging og hjelp til alt fra å få på plass bankkonto og bankID til å finne skole, barnehage eller fritidsaktiviteter, sier bydelsutvalgslederen.

Arbeidet bydelene gjør får også skryt av byråd Julianne Ferskaug:

– Bydelene gjør en formidabel innsats for å finne boliger, sørge for barnehage- og skoleplasser, og legge til rette for at flyktningene skal få et godt liv i byen vår.

Med på omsvisningen er også Vladyslava og Serhii som kom fra Ukraina i februar og Mustafa fra Tyrkia som har bodd i Norge i snart to år. Alle er glade for å nå ha fått et eget sted å bo.

Om Skøyenkroken 11
I tidligere næringslokaler i et tilbygg til den store blokka i Skøyenkroken 11, er det nå kommet 10 leiligheter som primært skal huse ukrainske flyktninger. Det er seks 3-roms leiligheter og fire 1-romsleiligheter. Leilighetene er helt nye og er møblerte med hvitevarer, tallerkener, bestikk, kjørler, med mer.

Fra politisk vedtak til flyktningene nå kan flytte inn har det gått 24 måneder. Alle aktører i kommunen har jobbet raskt og på tvers for å få til dette. Boligbygg fortalte på åpningen at de har lært mye underveis som gjør at de nok kunne gjort det enda kjappere om arbeidet skulle startet i dag.

Fasaden mot Skøyenkroken skal også rehabiliteres. Bygget fra 1957 skal pusses opp så det tilfredsstiller de siste og mest moderne og miljøvennlige kravene.


Bildet viser tre mennesker som står i et kjøkken på en av de nye flyktningboligene.
Bydelsutvalgets leder Bjørn Strøm og byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug snakker med Mustafa som kom til Norge fra Tyrkia for to år siden. Bilde: Harald Wisløff / Boligbygg Oslo KF.