Natur, kultur og fritid

Nå blir det mer liv i Middelalderbyen

Oslo kommune utvikler parker, aktivitetstilbud og et besøkssenter i Middelalderbyen. Målet er å skape et område med opplevelser for hele Oslos befolkning.

Aktuelt / Publisert: 28.06.2024

Av Natur, kultur og fritid

Dame med lang hår og grønn jakke ved vei og vannspeil
Programleder Stine W. Torbergsen for Middelalderbyen står foran vannspeilet i Middelalderparken. Bilde: Jo Morten Weider/Oslo kommune.

Middelalderbyen er det største sammenhengende området i Skandinavia med ruiner fra middelalderen.

– Kulturetaten har i oppdrag å skape et sammenhengende kulturarvsted i restene etter Oslos middelalderby. En del av målet er at folk skal få tilgang til kulturminnene som er i området og lære om Oslos tidligste historie, sier Kulturetatens programleder Stine W. Torbergsen for Middelalderbyen.

Dette skjer fremover

Kommunen skal:

  • utvide parkområdene i Minneparken, ved Oslo ladegård og Middelalderparken. Disse får universell utforming.
  • bygge fem sjøboder, slik de ble bygget i middelalderen.
  • møblere Middelalderparken.
  • bygge toaletter ved Bispegata og under amfiet i Middelalderparken.
  • plante trær i hele Middelalderparken.
  • bygge utegym og soner for sosialisering i Middelalderparken.

– Utegym og sosiale soner er et resultat av medvirkning fra innbyggere og naboer, sier hun.

Saxegården skal bli ferdig rehabilitert i 2026, og kan da fylles med ulikt innhold og aktiviteter. Lokomotivverkstedet må rehabiliteres, før det kan fylles med aktivitet.


Kart.
Middelalderbyen ligger i Bydel Gamle Oslo og avgrenses grovt sett av vannspeilet i Middelalderparken i vest, Hovinbekken i nord og Alnaelva i sør-øst. Bilde: Asplan Viak.

Middelalderparken ferdigstilles i etapper

Middelalderparken er det aller største arealet som utvikles i Middelalderbyen.

– Middelalderparken er et enormt utbyggings- og utviklingsprosjekt. Bane NOR har etablert et sammenhengende terreng over Follobanen og jobber med å ferdigstille et amfi, historiske veiløp og ridderturneringsbane. Når de er ferdige vil Kulturetaten sette ut møbler, trær, toaletter – og ikke minst etablere ytterligere historiske gjenskapninger, for å fremme historien til området, sier Torbergsen.

Middelalderparken vil ferdigstilles etappevis de kommende årene. I den nye og utvidete Middelalderparken vil det bli en stor, grønn lunge mellom Bjørvika og Gamlebyen, der du vil kunne oppleve et levende kulturmiljø sammen med viktige ruiner fra middelalderen. Middelalderparken vil bli en sentral møteplass for naboer, beboere, tilreisende og folk som jobber i området.

Terrenget for Middelalderparken er nå ferdig opparbeidet, slik man ser for seg at det også så ut i middelalderen. Store områder er sådd med gress, men det blir altså gradvise åpninger av arealene, fordi gresset må sette seg. Parken er på cirka 17 dekar.

Oslo byjubileum

Den 17. august i år blir det første arrangementet i den nye Middelalderparken. Det skjer på dagen 400 år etter det første Oslo brant for siste gang. Jubileumsarrangementet skjer på amfiet, festplassen og ridderbanen.

Sjøbod bygges av mennesker.
Middelalderparken: Løken bygg har kompetansen på tradisjonell lafteteknikk for å bygge sjøboder. Til høyre er to håndverkere som har reist fra Hannover i Tyskland for å lære om lafting. Bilde: Marius Morstøl Jenssen / Oslo kommune.
Betongelementer og tre.
Middelalderparken: Det bygges en amfi med festplass som vil være tilgjengelig 17. august på markeringen i forbindelse med Byjubileet. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Grønn park og brun bro over elv.
Middelalderparken: Gangveier, bro og Alnaelva sett fra sør. Illustrasjon av hvordan det kan bli. Bilde: Asplan Viak.
Grønt gress og brune ting.
Illustrasjon av aktivitetssone som skal bygges i Middelalderparken i 2025. Bilde: Asplan Viak.
Sti med treplanker i park.
Middelalderparken: Clemensalmenningen fra middelalderen er rekonstruert. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Sti med treplanker i park.
Middelalderparken: Vestre strete er rekonstruert. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Steiner i grønn park.
Middelalderparken: Ruinene etter Clemenskirken. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Et hvit og et gult hus.
Saxegården i Middelalderparken fikk setningsskader under utbygningen av Follobanen, men restaureres nå. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Illsutrasjon av gym utendørs.
Middelalderparken: Illustrasjon av utegym i middelalderstil. Bilde: Asplan Viak.
Bygning i mur
Lokomotivverkstedet ble bygd i 1893, men ligger i Middelalderparken. Bygget må rehabiliteres. Til venstre ses ruiner av Kongsgården. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.

Minneparken utvides

På 1960-tallet ble det lagt et betonglokk over deler av ruinene av Sankt Hallvardskatedralen. Dette ble gjort for å beskytte ruinene mot trafikken på motorveien E18. Nå er betonglokket fjernet, og alle ruinene kan ses i dagslyset.

St. Hallvardskatedralen ligger i Minneparken, en park som nå skal utvides. Det skal opparbeides en sti med universell utforming. Katedralen er Oslos første domkirke, og var i bruk fra 1100-tallet til 1655.

Deler av gjerdet rundt Minneparken skal senkes og ruinene av apsinen (avrundet ende) på St. Hallvardskirken skal bygges opp. I Minneparken ligger også Olavsklostret, der dominikanermunkene i sin tid var, og dagens biskop holder til der.

Folk i gule drakter i steinruin.
Minneparken skal utvides. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.
Folk i gule klær.
I sommer fjernes et betonglokk som lå over deler av St. Hallvardskatedralen i Minneparken. Betonglokket ble lagt for at bilene på E18 kunne kjøre der. NIKU undersøker kulturminner i jorda. Bilde: Marius Morstøl Jenssen/Oslo kommune.

Besøkssenter

Middelalderbyen har et eget besøkssenter i Oslo ladegård med utstillinger og en permanent 3D-visning i stor størrelse av hvordan det kan ha sett ut i Oslo i 1324. Herfra er det også onsdagsvandringer i området hver uke.

Hvit bygning.
Besøkssenteret ligger i sidefløyen til Oslo ladegård. Bilde: Ulrikke T. Berg/Oslo kommune.

Stine W. Torbergsen

Programleder Middelalderbyen