Politikk

Jobbene skal skapes der behovet er størst

Oslo kommune satser på gründerbedrifter i Bydel Søndre Nordstrand og inngår avtale med Oslo Met og Hafslund om samarbeid.

Pressemelding / Publisert: 06.09.2023

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

– Byrådet ønsker å få fart på innovasjon og næringsutvikling i ytre bydeler og sørger for etablering av flere arbeidsplasser. Vi skal satse på og utvikle talentene i disse bydelene, og gi dem jobbmuligheter, sier Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Næringsutvikling og innovasjon skjer i et samspill mellom både etablert næringsliv, entreprenører og akademia. Det er allerede etablert lokale veiledningstjenester for gründere i Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Stovner.

Akseleratorprogrammet skal nå gi norske og internasjonale aktører muligheter til å bidra til og kickstarte næringsutvikling i Bydel Søndre Nordstrand.

  • Et akseleratorprogram er et kort intensivt utviklingsprogram for å hjelpe gründerbedrifter til raskere oppskalering nasjonalt og internasjonalt.
  • Programmet driftes av profesjonelle operatører hentet inn gjennom en anbudskonkurranse.
  • Det omfatter mentorering, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, investorforberedende dialog og strategiutvikling.

Avtalen mellom Oslo kommune, Oslo MET og Hafslund ble underskrevet på Rådhuset 6. september.

– Oslo er en attraktiv by for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Nå satser byrådet helt konkret på gründerbedrifter og kunnskapsintensive bedrifter i Søndre Nordstrand. Klemetsrud er en spydspiss på teknologi og innovasjon. Det er gode nyheter at dette skal brukes til det beste for bydelen og sikre at det kommer lokalt næringsliv og alle som bor der til gode. Jeg vil berømme byrådet for grepet de gjør, dette vil utvikle talent og gründerspirit hos dem som vokser opp i området, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressekontakt

Byrådsavdelingen for arbeid og sosiale tjenester

kommunikasjonsrådgiver Ingunn Rakstang Eck
Telefon